طرح جديد مخالفان بحرين بزودي روي ميز رژيم حاکم

پنج‌شنبه 5 اسفند 1389 - 12:02

دبيرکل جميعت تجمع ملي دموکراتيک بحرين گفت: مخالفان به زودي طرح جديدي را به دستگاه حاکمه براي برآورده کردن مطالبات تظاهرات کنندگان پيشنهاد خواهند کرد.فاضل عباس روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم در توضيح مفاد اين طرح اظهار داشت: اولين بند آن لزوم استعفاي دولت است و در صورت رد اين خواسته، هيچ گونه گفت وگويي درکار نخواهد بود.وي گفت: در اين طرح مردم و مخالفان علاوه بر لزوم استعفاي دولت کنوني بحرين، خواهان اجازه فعاليت به رسانه هاي ملي بي طرف و غيرطائفه اي هستند که به تحکيم وحدت ملي براي مهيا کردن فضاي سالم جهت هرگونه گفتگويي در آينده کمک کند.

دبيرکل جميعت تجمع ملي دموکراتيک بحرين گفت: مخالفان به زودي طرح جديدي را به دستگاه حاکمه براي برآورده کردن مطالبات تظاهرات کنندگان پيشنهاد خواهند کرد.فاضل عباس روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم در توضيح مفاد اين طرح اظهار داشت: اولين بند آن لزوم استعفاي دولت است و در صورت رد اين خواسته، هيچ گونه گفت وگويي درکار نخواهد بود.وي گفت: در اين طرح مردم و مخالفان علاوه بر لزوم استعفاي دولت کنوني بحرين، خواهان اجازه فعاليت به رسانه هاي ملي بي طرف و غيرطائفه اي هستند که به تحکيم وحدت ملي براي مهيا کردن فضاي سالم جهت هرگونه گفتگويي در آينده کمک کند.دبيرکل جميعت تجمع ملي دموکراتيک بحرين افزود: در اين طرح همچنين تاسيس شورايي براي برعهده گرفتن کار تدوين قانون اساسي جديد و لغو قانون اساسي سال 2002 ميلادي درخواست شده است.وي گفت: مردم و گروه هاي سياسي مخالف به وعده هاي رژيم حاکم اعتماد ندارند لذا به تظاهرات و اعترضات خود تا برکناري دولت ادامه خواهند داد.عباس وجود دولت کنوني را باعث تحريک ملت بحرين با توجه به اقدام آن طي پنجشنبه گذشته در سرکوب تحصن کنندگان در ميدان اللولوه دانست و افزود: هرگونه گفتگو با دولت کنوني وقت تلف کردن و همچنين وقت کشي دولت براي دور زدن مطالبات تظاهرکنندگان خواهد بود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها