خفقان حاکم بربحرين با برکناري چند وزير از بين نمي رود

شنبه 7 اسفند 1389 - 17:21

نماينده فراکسيون الوفاق درمجلس بحرين با اشاره به لزوم ايجاد تغييرات اساسي در کشور، برکناري برخي از وزراي دولت بحرين براي از بين بردن خفقان موجود را کافي ندانست."مطر ابراهيم مطر" روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با بيان اين مطلب گفت: گام مهمتري که دراين مرحله بايد برداشته شود ، اعلام طرحي به منظور فراهم کردن زمينه اصلاحات سياسي و اساسي و در راس آن انتخاب نخست وزير جديد و فراهم کردن فرصت تشکيل نظام سياسي به دست مردم است.

نماينده فراکسيون الوفاق درمجلس بحرين با اشاره به لزوم ايجاد تغييرات اساسي در کشور، برکناري برخي از وزراي دولت بحرين براي از بين بردن خفقان موجود را کافي ندانست."مطر ابراهيم مطر" روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با بيان اين مطلب گفت: گام مهمتري که دراين مرحله بايد برداشته شود ، اعلام طرحي به منظور فراهم کردن زمينه اصلاحات سياسي و اساسي و در راس آن انتخاب نخست وزير جديد و فراهم کردن فرصت تشکيل نظام سياسي به دست مردم است.وي با اشاره به تظاهرات گسترده مردم بحرين براي برکناري دولت فعلي و تغييرات اساسي درساختار نظام سياسي حاکم درکشور افزود: تغييرات سياسي بايد با ميزان تحولات عمده اي که کشور شاهد آن است ، متناسب باشد.مطر از مسئولان بحريني خواست با انجام اقدامات فوري متناسب با خواسته هاي مردم ، زمينه انتقال قدرت درکشور و روي کار آمدن نظامي ديگر و تشکيل دولت جديد با هدف کنترل تنش هاي موجود را فراهم کرده و از ايجاد خفقان بيشتر در کشور جلوگيري کنند.نماينده فراکسيون الوفاق اظهار داشت : مردم بحرين از خواسته هاي خود مبني بر لزوم اصلاحات سياسي و ايجاد تغييرات واقعي و اساسي کوتاه نخواهند آمد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها