بحريني ها امروز تظاهرات مي کنند

يکشنبه 8 اسفند 1389 - 06:28

عضو فراکسيون جمعيت الوفاق بحرين از تظاهرات امروز مردم مقابل ساختمان دادستاني اين کشور براي آزادي بقيه زندانيان خبر داد. جاسم حسين امروز در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: مردم مردم بحرين امروز با برگزاري تظاهرات گسترده اي مقابل ساختمان دادستاني اين کشور، بر ضرورت آزادي 50 زنداني بحريني تاکيد مي کنند. وي با اشاره به ادامه نشست ها و گفت و گوهاي سران گروه هاي مخالف دولت، به همراه نمايندگان جوانان انقلاب 14 فوريه براي بررسي سقف خواسته هاي انقلاب بحرين، تاکيد کرد: درباره کناره گيري دولت و روي کارآمدن کابينه منتخب و اعطاي اختيارات کامل به قوه مقننه ميان مخالفان توافق کاملي وجو

عضو فراکسيون جمعيت الوفاق بحرين از تظاهرات امروز مردم مقابل ساختمان دادستاني اين کشور براي آزادي بقيه زندانيان خبر داد. جاسم حسين امروز در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: مردم مردم بحرين امروز با برگزاري تظاهرات گسترده اي مقابل ساختمان دادستاني اين کشور، بر ضرورت آزادي 50 زنداني بحريني تاکيد مي کنند. وي با اشاره به ادامه نشست ها و گفت و گوهاي سران گروه هاي مخالف دولت، به همراه نمايندگان جوانان انقلاب 14 فوريه براي بررسي سقف خواسته هاي انقلاب بحرين، تاکيد کرد: درباره کناره گيري دولت و روي کارآمدن کابينه منتخب و اعطاي اختيارات کامل به قوه مقننه ميان مخالفان توافق کاملي وجود دارد. جاسم حسين برکناري برخي از وزرا توسط پادشاه بحرين را ناکافي دانست و گفت: مخالفان در انتظار برکناري کامل يا کناره گيري دولت کنوني هستند. وي افزود: البته برکناري احمدبن عطيه الله وزير مشاور کابينه اقدامي بجا بود، زيرا او همواره بدنبال اعطاي تابعيت به بيگانگان و نابودي کشور بحرين بود. جاسم حسين درباره فراخوان حکومت براي مذاکره گفت: مخالفان با مذاکره بدون تعيين چارچوب و اهداف مخالفند، و خواستار تعيين دقيق زمان آغاز و پايان مذاکرات و اعلام علني اهداف آن هستند؛ به طوري که هدف از مذاکرات فقط گفت و گو نباشد. وي افزود: مذاکره بدون تعيين چارچوب، اهداف و زمان آغاز و پايان آن، از ديدگاه مخالفان کاملا غيرقابل قبول است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها