انقلاب هاي عربي با سرکوب متوقف نمي شود

يکشنبه 8 اسفند 1389 - 13:14

شخصيت هاي سياسي عربي خاطرنشان کردند: انقلاب هاي جوانان در کشورهاي مختلف عربي به پيروزي خواهد رسيد و عمليات کشتار و سرکوب باعث توقف آن نخواهد شد.اين شخصيت ها روز يکشنبه در گفت وگو با شکبه خبري العالم اظهار داشتند: انقلاب هاي مردمي در کشورهاي عربي بيانگر اين واقعيت است که دوران ظلم و استبداد در اين کشورها پايان يافته است.عبدالقادر غوقه سفير سابق ليبي در لبنان گفت: انقلاب هاي موجود در کشورهاي عربي به منزله آغاز دوره جديدي در تاريخ کشورها است و کشتار، سرکوب و ترور نمي تواند اين جريان قوي را که در انقلاب جوانان کشورهاي عربي تجلي يافته است؛ متوقف کند.

شخصيت هاي سياسي عربي خاطرنشان کردند: انقلاب هاي جوانان در کشورهاي مختلف عربي به پيروزي خواهد رسيد و عمليات کشتار و سرکوب باعث توقف آن نخواهد شد.اين شخصيت ها روز يکشنبه در گفت وگو با شکبه خبري العالم اظهار داشتند: انقلاب هاي مردمي در کشورهاي عربي بيانگر اين واقعيت است که دوران ظلم و استبداد در اين کشورها پايان يافته است.عبدالقادر غوقه سفير سابق ليبي در لبنان گفت: انقلاب هاي موجود در کشورهاي عربي به منزله آغاز دوره جديدي در تاريخ کشورها است و کشتار، سرکوب و ترور نمي تواند اين جريان قوي را که در انقلاب جوانان کشورهاي عربي تجلي يافته است؛ متوقف کند.احمد بوزواوي نماينده پارلمان الجزاير نيز اظهار داشت: حوادث تونس، مصر و ليبي دليل ديگري بر اين واقعيت است که دوره استبداد، خودکامگي و مقاومت در برابر تغييرات مسالمت آميز به سر آمده است.اسعد هرموش نماينده سابق پارلمان لبنان گفت: همچنانکه قبلا از انقلاب هاي تونس و مصر حمايت کرده بوديم امروزه نيز به برادرانمان در ليبي درود مي فرستيم و تأکيد مي کنيم که امت اسلامي و عربي کاملا متحد است.وي افزود: خطراتي که امروزه ملت هاي مسلمان عرب را تهديد مي کند سلطه گري آمريکا، شهرک سازي صهيونيست هاي هم پيمان واشنگتن در سرزمين هاي اشغالي و رژيم هاي فاسد حاکم بر کشورهاي عربي است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها