باج هاي پادشاه عربستان نمي تواند او را نجات دهد

يکشنبه 8 اسفند 1389 - 16:24

نويسنده و پژوهشگر سعودي گفت: باج دهي پادشاه عربستان و اختصاص بسته حمايتي 35 ميليارد دلاري، حربه اي ناکارآمد است و مردم را از پي گيري خواسته هايشان باز نمي دارد.پادشاه عربستان به هنگام بازگشت به کشورش يک بسته حمايتي 35 ميليارد دلاري را براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم اختصاص داد که ناظران سياسي اين اقدام را در شرايط کنوني نوعي رشوه و باج دادن به مردم اين کشور که خواستار اصلاحات سياسي و اقتصادي هستند، توصيف کردند." عبدالله بن عبدالعزيز" ( 86 ساله) که در کشور مغرب دوران نقاهت بعداز عمل جراحي را سپري مي کرد، اخيرا به کشورش بازگشت.

نويسنده و پژوهشگر سعودي گفت: باج دهي پادشاه عربستان و اختصاص بسته حمايتي 35 ميليارد دلاري، حربه اي ناکارآمد است و مردم را از پي گيري خواسته هايشان باز نمي دارد.پادشاه عربستان به هنگام بازگشت به کشورش يک بسته حمايتي 35 ميليارد دلاري را براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم اختصاص داد که ناظران سياسي اين اقدام را در شرايط کنوني نوعي رشوه و باج دادن به مردم اين کشور که خواستار اصلاحات سياسي و اقتصادي هستند، توصيف کردند." عبدالله بن عبدالعزيز" ( 86 ساله) که در کشور مغرب دوران نقاهت بعداز عمل جراحي را سپري مي کرد، اخيرا به کشورش بازگشت.پادشاه عربستان از سه ماه قبل براي جراحي ديسک کمر در آمريکا و گذراندن دوران نقاهت در تفرجگاهي در کشور مغرب بود.حمزه الحسن نويسنده و پژوهشگر سعودي روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم از لندن تاکيد کرد که هدف از تحرک مردمي که عربستان مدت ها شاهد آن است و اخيرا در دو تظاهرات مسالمت آميز در شهرهاي القطيف و العواميه در شرق کشور نمود يافت، انجام اصلاحات سياسي در کشور است.الحسن اظهار داشت: باجي که مقامات سعودي به ويژه عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه اين کشور پس از بازگشت به کشور به شهروندان داد، آنها را از پي گيري خواسته هايشان درباره انجام اصلاحات باز نمي دارد.وي گفت: شعار تظاهرکنندگان در القطيف و العواميه که خواستار آزادي زندانيان سياسي و فراهم آوردن زمينه آزادي هاي عمومي بودند، آغازي براي شروع سلسه تظاهراتي است که 11 مارس آينده در منطقه الشرقيه و خارج آن قرار است برگزار شود.اين نويسنده و پژوهشگر سعودي خاطرنشان کرد: شمار زندانيان سياسي در عربستان حدود 6 تا 8 هزار نفر برآورد مي شود و در بين آنها افرادي هستند که 15 سال بدون محاکمه در زندان به سر مي برند.الحسن افزود: تلاش هاي مقامات سعودي براي ايجاد فتنه طايفه اي بين مردم عربستان و القاي اين که حوادث منطقه الشرقيه فقط مربوط شيعيان است، به جايي نخواهد رسيد؛ زيرا خواسته تظاهرکنندگان در اين منطقه خواسته ملي و نه مذهبي يا منطقه اي است.وي گفت: بسياري از شهرهاي ديگر عربستان نيز صرف نظر از وابستگي هاي طايفه اي چنين خواسته هايي دارند و اين تلاش هاي حاکميت به علت هوشياري مردم و هماهنگي و همدلي آنها شکست خواهد خورد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها