اخوان المسلمين نامزد رياست جمهوري مصر نمي شود

يکشنبه 8 اسفند 1389 - 16:45

معاون جماعت اخوان المسلمين مصر هر گونه قصد اين جماعت براي نامزد کردن يکي از اعضاي خود براي تصدي سمت رياست جمهوري در انتخابات آينده اين کشور را تکذيب کرد.رشاد البيومي روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم با تاکيد بر شرکت در انتخابات پارلماني اظهار داشت: انتخابات پارلماني مانند هر انتخابات ديگري است و نقش ما مشارکت گسترده در آن و نه تسلط بر پارلمان خواهد بود.معاون جماعت اخوان المسلمين مصر همچنين گفت: دستاوردهاي انقلاب 25 ژانويه کافي نيست چون خواسته هاي انقلابيون به طور کامل تحقق نيافته و هنوز تعدادي از چهره هاي رژيم سابق قدرت را در دست دارند.

معاون جماعت اخوان المسلمين مصر هر گونه قصد اين جماعت براي نامزد کردن يکي از اعضاي خود براي تصدي سمت رياست جمهوري در انتخابات آينده اين کشور را تکذيب کرد.رشاد البيومي روز يکشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم با تاکيد بر شرکت در انتخابات پارلماني اظهار داشت: انتخابات پارلماني مانند هر انتخابات ديگري است و نقش ما مشارکت گسترده در آن و نه تسلط بر پارلمان خواهد بود.معاون جماعت اخوان المسلمين مصر همچنين گفت: دستاوردهاي انقلاب 25 ژانويه کافي نيست چون خواسته هاي انقلابيون به طور کامل تحقق نيافته و هنوز تعدادي از چهره هاي رژيم سابق قدرت را در دست دارند.البيومي اظهار داشت: فرار حسني مبارک و سرنگوني ديکتاتور مصر کافي نيست زيرا هنوز بقاياي اين رژيم در راس قدرت هستند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها