اصلاحات سطحي قيام مردم بحرين راخاموش نمي کند

يکشنبه 8 اسفند 1389 - 17:53

نماينده پارلمان بحرين تاکيد کرد، معترضان رِژيم حاکم بحرين با هرچه که به عنوان مانع و سدي در مقابل خواسته هاي آنان باشد ، از ميان برمي دارند و با آن به مخالفت بر مي خيزن.عبدالله العالي روز يکشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: راهپيمايي ها و تظاهرات مخالفان حامل اين پيام براي رژيم است که مردم انقلابي به اصلاحات سطحي راضي نمي شوند.وي افزود : برخي بر اين باورند که تعديل هاي سطحي تلاش براي مهار خشم مردم است، اما اين اقدامات نه فقط تغيير جزئي و سطحي است بلکه شکست خورده و بدون فايده است.

نماينده پارلمان بحرين تاکيد کرد، معترضان رِژيم حاکم بحرين با هرچه که به عنوان مانع و سدي در مقابل خواسته هاي آنان باشد ، از ميان برمي دارند و با آن به مخالفت بر مي خيزن.عبدالله العالي روز يکشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: راهپيمايي ها و تظاهرات مخالفان حامل اين پيام براي رژيم است که مردم انقلابي به اصلاحات سطحي راضي نمي شوند.وي افزود : برخي بر اين باورند که تعديل هاي سطحي تلاش براي مهار خشم مردم است، اما اين اقدامات نه فقط تغيير جزئي و سطحي است بلکه شکست خورده و بدون فايده است.العالي با اشاره برکناري برخي وزيران گفت: اين تلاش ها بيانگر نگراني رژيم از انتفاضه هاي مستمر و و وحشت و هراس آنان از تجمع گسترده و بي سابقه مردم بحرين است.وي گفت: برآورده شدن خواسته هاي مردم، تضميني براي موجوديت حاکميت است و گزينه هاي ديگر در برابر خواسته هاي مردم ثمري نخواهد داشت و معترضان از مطالبات خود دست نخواهند کشيد.العالي تصريح کرد: مردم خواهان تشکيل نظام سلطنتي مشروطه واقعي بر اساس ديدگاه خود هستند نه ديدگاه حاکميت يا رژيم حاکم اردن و مغرب ،که در آن فقط پادشاه تعيين کننده است.وي گفت: اگر حاکميت هرچه سريع تر به خواسته هاي مردم پاسخ مثبت ندهد، خواسته هاي آنها مسيرهاي ديگري خواهد پيمود و بخصوص پس از شهيد و مجروح شدن تعدادي از جوانان ، عزم مردم براي دستيابي به خواسته ها صدها برابر تقويت شده است.وي بر ضرورت تعديل قانون اساسي بر اساس نظام سلطنت مشروطه، انحلال پارلمان، افزايش اعضاي آن، انتخاب دولت از طريق پارلمان و تعيين نخست وزير براساس خواست مردم ، تاکيد کرد.العالي تصريح کرد: آنچه دولت انجام مي دهد بيانگر حسن نيت آن نيست ، بلکه بايد به خواست مردم عمل کرد که يا بايد نظام سلطنت مشروطه حاکم باشد يا رژيم سرنگون شود و مذاکره اي برگزار نخواهد شد مگر اينکه خواسته معترضان به رسميت شناخته شود.وي گفت: اقدام رژيم براي گفتگو با برخي چهره هايي که جايگاهي در بين مردم ندارند و تلاش براي طرح گزينه هايي است براي دولت رضايت بخش باشد، شکست خورده است و تظاهرکنندگان بر ضرورت برآورده شدن خواست هاي خود تاکيد مي کنند.

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها