پارلمان بحرين مشروعيت خود را از دست داد

دوشنبه 9 اسفند 1389 - 09:32

معاون رييس جمعيت وعد با اشاره به استعفاي قطعي فراکسيون الوفاق و استقبال گسترده مردم، تاکيد کرد، پارلمان بحرين ديگر مشروعيت ندارد. "ابراهيم کمال الدين" در گفت و گو با شبکه العالم با بيان اينکه پارلمان ديگر مشروعيت ندارد گفت: استعفاي فراکسيون الوفاق در حمايت از مردم و خواسته هاي آنها به منظور انحلال پارلمان و مجلس مشورتي و تشکيل مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي، صورت گرفت. وي با اشاره به تظاهرات مسالمت آميز مردم گفت: رژيم بحرين به تظاهرات مسالمت آميز مردم با تيراندازي به سوي آنان پاسخ مي دهد، امري که در سالهاي قبل نيز بارها تکرار شد. کمال الدين خاطرنشان کرد: مردم بدن

معاون رييس جمعيت وعد با اشاره به استعفاي قطعي فراکسيون الوفاق و استقبال گسترده مردم، تاکيد کرد، پارلمان بحرين ديگر مشروعيت ندارد. "ابراهيم کمال الدين" در گفت و گو با شبکه العالم با بيان اينکه پارلمان ديگر مشروعيت ندارد گفت: استعفاي فراکسيون الوفاق در حمايت از مردم و خواسته هاي آنها به منظور انحلال پارلمان و مجلس مشورتي و تشکيل مجلس موسسان براي تغيير قانون اساسي، صورت گرفت. وي با اشاره به تظاهرات مسالمت آميز مردم گفت: رژيم بحرين به تظاهرات مسالمت آميز مردم با تيراندازي به سوي آنان پاسخ مي دهد، امري که در سالهاي قبل نيز بارها تکرار شد. کمال الدين خاطرنشان کرد: مردم بدنبال خشونت نيستند، در تظاهرات اخير که از 14 فوريه آغاز شد هيچيک از مردم به طرف نيروهاي پليس حمله نکردند، ولي در مقابل تظاهرکنندگان توسط نيروهاي امنيتي سرکوب شدند. معاون رييس جمعيت وعد با هشدار درباره فتنه انگيزي هاي طايفه اي گفت: دولت بحرين به دنبال فتنه انگيزي بين طايفه ها است و به اتباع بيگانه تابعيت مي دهد، تا از طريق ايجاد دو دستگي و شکاف بين مردم، انقلاب آنها را تضعيف کند. وي افزود: تاريخچه خاندان حاکم بحرين سرشار از غارتگري و تاراج دارايي هاي مردم اين کشور است. کمال الدين با اشاره به اينکه مسووليتهاي کليدي در بحرين به شيعيان واگذار نمي شود گفت: برخي از دولت هاي همجوار بحرين تلاش مي کنند تا اعتراض هاي مردم اين کشور را سرکوب کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها