انقلاب بحرين متوقف شدني نيست

سه شنبه 10 اسفند 1389 - 15:42

عضو فراکسيون وفاق بحرين تاکيد کرد: همه شيوه هايي که رژيم حاکم در قبال مردم مخالف بحرين اتخاذ مي کند بي فايده است و تظاهرکنندگان به راه خود تا رسيدن به اهداف انقلاب ادامه خواهند داد.شيخ حسن عيسي روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: رژيم حاکم تلاش مي کند به خواسته هاي مردم تن ندهد و براي اين هدف همواره شيوه هاي مختلفي را در پيش مي گيرد.عضو فراکسيون وفاق بحرين افزود: رژيم حاکم بحرين براي اين منظور يکبار کابينه را ترميم و بار ديگر فرقه گرايي را مطرح و شايعاتي که وحدت ملي را از بين مي برد منتشر مي کند اما همه اين تلاش ها به شکست انجاميده است.

عضو فراکسيون وفاق بحرين تاکيد کرد: همه شيوه هايي که رژيم حاکم در قبال مردم مخالف بحرين اتخاذ مي کند بي فايده است و تظاهرکنندگان به راه خود تا رسيدن به اهداف انقلاب ادامه خواهند داد.شيخ حسن عيسي روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: رژيم حاکم تلاش مي کند به خواسته هاي مردم تن ندهد و براي اين هدف همواره شيوه هاي مختلفي را در پيش مي گيرد.عضو فراکسيون وفاق بحرين افزود: رژيم حاکم بحرين براي اين منظور يکبار کابينه را ترميم و بار ديگر فرقه گرايي را مطرح و شايعاتي که وحدت ملي را از بين مي برد منتشر مي کند اما همه اين تلاش ها به شکست انجاميده است.شيخ عيسي با اشاره به تهديدات ضمني وليعهد بحرين ضد تظاهر کنندگان و نيروهاي مخالف ، افزود: در شرايط گسترش انقلاب و تظاهرات مردمي اين شيوه ها براي ترساندن و متزلزل کردن توده هاي مردم ديگر کارايي ندارد.وي پيش بيني کرد که رژيم حاکم براي مقابله با مردم در همين حد اکتفا نکند و در آينده شيوه هاي ديگري را در پيش بگيرد.عضو فراکسيون وفاق بحرين در خصوص خبرهاي رسيده از شاهدان عيني مبني بر عبور خودروهاي نظامي از روي پل ارتباطي بين عربستان سعودي و بحرين گفت: احتمال دخالت خارجي در اوضاع بحرين را بعيد نمي دانيم.وي افزود: بعيد مي دانيم رژيم حاکم بار ديگر مرتکب حماقتي ديگر شود شبيه آنچه که در کشتار پنجشنبه خونين روي داد.شيخ حسن عيسي تصريح کرد: تظاهرات گسترده اي که منامه امروز شاهد آن خواهد بود ادامه فعاليت هاي جنبش مردمي و راهپيمايي هايي با عنوان وحدت ملي است تا همه نيروهاي ملي گرد هم آيند و پيام خود را به گوش رژيم حاکم برسانند.وي اظهار داشت: گفت وگوي داخلي بين نيروهاي ملي و سياسي براي دستيابي به فرمولي در خصوص سقف خواسته ها و نقشه راه در مواجهه با رژيم حاکم، پيشرفت هاي خوبي داشته است.عضو فراکسيون وفاق بحرين افزود: نيروها و رهبران سياسي مخالف با توجه وحدت نظر مبني بر تغيير رژيم حاکم مي توانند به نقشه راه واحدي براي مقابله با دولت دست يابند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها