حماسه ملي بحرين، در تظاهرات وحدت

سه شنبه 10 اسفند 1389 - 17:18

نماينده فراکسيون مستعفي الوفاق، تظاهرات وحدت ملت بحرين طي امروز (سه شنبه) عليه رژيم حاکم را حماسه ملي توصيف کرد."جاسم حسين" در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: در تظاهرات امروز همه جناح ها و طيف هاي مختلف ملت بحرين شرکت کردند و اين تظاهرات را بايد حماسه اي ملي دانست.وي تاکيد کرد: مسوولان کشور پس از اين تظاهرات بيشتر از هر وقت ديگري به اين درک رسيده اند که تنها مصلحت کشور ، گوش فرا دادن به نظر مخالفان دولت است.

نماينده فراکسيون مستعفي الوفاق، تظاهرات وحدت ملت بحرين طي امروز (سه شنبه) عليه رژيم حاکم را حماسه ملي توصيف کرد."جاسم حسين" در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: در تظاهرات امروز همه جناح ها و طيف هاي مختلف ملت بحرين شرکت کردند و اين تظاهرات را بايد حماسه اي ملي دانست.وي تاکيد کرد: مسوولان کشور پس از اين تظاهرات بيشتر از هر وقت ديگري به اين درک رسيده اند که تنها مصلحت کشور ، گوش فرا دادن به نظر مخالفان دولت است.حسين با انتقاد از برخي تلاش ها براي ايجاد تفرقه و گسست ميان ملت بحرين ، گفت: برخي از گروه هاي مغرض تلاش مي کنند که در ميان مردم فتنه قومي و طايفه اي به وجود بياورند تا بتوانند سياست " تفرقه بيانداز و حکومت کن " را اجرا کنند اما اين تلاش ها به جايي نخواهد رسيد زيرا ملت بحرين، اعم از شيعه و سني با هم برادرند و ملتي بيدار و با فرهنگ و يکپارچه خواهان تغيير رژيم حاکم هستند.نماينده فراکسيون مستعفي الوفاق، اظهار داشت: مشکل مردم اختلافات گروهي و مذهبي نيست بلکه مشکل آنها حاکميت رژيم خودکامه است و ملت خواهان روي کارآمدن نظامي مردمي و ايفاي نقش در مسايل ملي کشور هستند.وي افزود: اقدام دولت در قطع اينترنت و وسايل ارتباط جمعي ، اقدامي فاجعه بار و باعث تاسف است زيرا بر بخش تجاري و همچنين جايگاه و شهرت کشور تاثير منفي خواهد گذاشت.حسين تاکيد کرد: در پي استعفاي 18 نماينده از 40 نماينده پارلمان بحرين ، اين پارلمان مشروعيت خود را از دست داده است و ديگر نماينده خواسته هاي ملت به شمار نمي رود.مردم بحرين امروز همچنين براي اعتراض به عملکرد پارلمان و از مشروعيت انداختن آن ، در مقابل ساختمان مجلس شورا و مجلس نمايندگان زنجيره انساني تشکيل دادند و از ورود نمايندگان به مجلس جلوگيري کردند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها