تصميم ملت يمن براي سرنگوني عبدالله صالح قطعي است

پنج‌شنبه 12 اسفند 1389 - 07:25

يکي از مسوولان ارشد جنبش انقلاب جوانان دانشجوي يمن تاکيد کرد که ملت تصميم نهايي و برگشت ناپذير خود را براي سرنگوني عبدالله صالح، رژيم و همه سران آن گرفته است."خالد الانسي" روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: علي عبدالله صالح رييس جمهوري يمن هنوز از سرنوشت ديکتاتورهاي تونس، مصر و ليبي درس نگرفته است و همچنان براي ماندن بر سر قدرت اصرار مي ورزد.الانسي افزود: رييس جمهوري يمن تکيه زيادي به قدرت امنيتي دارد در حالي که انقلاب هاي مصر و تونس نشان داد که دل بستن به قدرت امنيتي براي مقابله با مردم ديگر فايده اي براي ديکتاتور ها ندارد.

يکي از مسوولان ارشد جنبش انقلاب جوانان دانشجوي يمن تاکيد کرد که ملت تصميم نهايي و برگشت ناپذير خود را براي سرنگوني عبدالله صالح، رژيم و همه سران آن گرفته است."خالد الانسي" روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: علي عبدالله صالح رييس جمهوري يمن هنوز از سرنوشت ديکتاتورهاي تونس، مصر و ليبي درس نگرفته است و همچنان براي ماندن بر سر قدرت اصرار مي ورزد.الانسي افزود: رييس جمهوري يمن تکيه زيادي به قدرت امنيتي دارد در حالي که انقلاب هاي مصر و تونس نشان داد که دل بستن به قدرت امنيتي براي مقابله با مردم ديگر فايده اي براي ديکتاتور ها ندارد.وي تصريح کرد: علي عبدالله صالح همچنين به تطميع قبايل به عنوان برگ برنده اي براي خود دل بسته است اما اين طرح نيز شکست خود را در ليبي نشان داد و ملت اين کشور ثابت کرد که انقلابيون و فعالان استبداد ستيز خريدني نيستند.الانسي گفت: ديکتاتور يمن همچنين دل خوش کرده بود که مردم را از جنبش جدايي طلبي در جنوب و جنبش الحوثي در شمال بترساند اما پيوستن اين دو جنبش به حرکت اعتراضي مردم آخرين حربه اي را که وي به آن دل بسته بود، خنثي کرد.عضو ارشد انقلاب جوانان دانشجوي يمن تصريح کرد: عملکرد غلط عبدالله صالح عامل بحران ها و درگيري هاي يمن و دعوت براي جدايي طلبي در سال هاي اخير در اين کشور بوده است و وقتي ملت فرصت فرياد سرنگوني اين رژيم را يافت، بار ديگر متحد شد و مساله جدايي طلبي از بين رفت.الانسي اظهار داشت: رييس جمهور يمن در حالي هر روزه مردم را به سرسپردگي به خارج متهم مي کند که مردم از او خسته شده و خواهان تغيير وي بعد از 33 سال استبداد هستند.عضو ارشد انقلاب جوانان دانشجوي يمن افزود: عبدالله صالح مي داند که ملت ديگر او را نمي خواهد و همواره در تظاهرات ميليوني در سراسر کشور اين خواسته را فرياد مي زند اما وي مي خواهد همان نقش معمر قذافي ديکتاتور ليبي را که ادعا مي کند مردم او را دوست دارند و خواهان بقاي او هستند؛ ايفا کند.الانسي تصريح کرد: سرنگوني رژيم يمن ساده تر از ساير رژيم هاي مستبد خواهد بود زيرا اين رژيم پول کافي براي خريد مزدوران ندارد و قبايل يمن و احزاب و حتي کشورهاي همجوار به اين درک رسيده اند که رژيم يمن به سادگي موضع خود را تغيير و زير وعده هايش مي زند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها