احتمال افزايش دخالت نظامي در ليبي

پنج‌شنبه 12 اسفند 1389 - 15:02

سردبير روزنامه " لييبا اليوم " با بيان اينکه " احتمال دخالت نظامي بيگانه تحت نام سازمان ملل متحد در ليبي وجود دارد"، خاطرنشان کرد که بعيد است اين سازمان نيروي نظامي واد خاک ليبي کند. " آدم ارقيق " روز پنج شنبه درگفت وگو با شببکه خبري العالم ، اظهار داشت: مردم ليبي از حمايت نظامي و سياسي سازمان ملل از خود ، بويژه از اعمال ممنوعيت پرواز برفرار خاک ليبي حمايت مي کنند زيرا بين انقلابيون و نيروهاي معمرقذافي ديکتاتور ليبي موازنه قدرت نظامي وجود ندارد. درحاليکه آلمان با هرگونه دخالت نظامي و با ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک اين کشور مخالفت کرده، فرانسه و انگليس از احتمال حمايت

سردبير روزنامه " لييبا اليوم " با بيان اينکه " احتمال دخالت نظامي بيگانه تحت نام سازمان ملل متحد در ليبي وجود دارد"، خاطرنشان کرد که بعيد است اين سازمان نيروي نظامي واد خاک ليبي کند. " آدم ارقيق " روز پنج شنبه درگفت وگو با شببکه خبري العالم ، اظهار داشت: مردم ليبي از حمايت نظامي و سياسي سازمان ملل از خود ، بويژه از اعمال ممنوعيت پرواز برفرار خاک ليبي حمايت مي کنند زيرا بين انقلابيون و نيروهاي معمرقذافي ديکتاتور ليبي موازنه قدرت نظامي وجود ندارد. درحاليکه آلمان با هرگونه دخالت نظامي و با ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک اين کشور مخالفت کرده، فرانسه و انگليس از احتمال حمايت از دخالت نظامي و ايجاد منطقه پرواز ممنوع خبر داده اند. در همين حال آمريکا به بهانه دخالت نظامي در خاک ليبي لشگرکشي جديد به منطقه را آغاز کرده است. سردبير روزنامه " لييبا اليوم " با بيان اينکه " راهکارهاي سياسي براي تعامل با قذافي کارساز نيست و همه مردم خواهان سرنگوني او هستند"، گفت:هر يک روز بيشترکه قذافي بر سرقدرت بماند مشکلات مردم ليبي بيشترمي شود. ارقيق افزود: مردم ليبي خواهان راه حلي فوري براي سرنگون کردن قذافي هستند و يکي از اين راهها وارد کردن ضربه نظامي از خارج است چنانچه راه حلي اصولي براي پايان دادن به اين مشکل پيدانشود. وي با بيان اينکه " قذافي درصدد ايجاد فتنه اي بزرگ در ليبي است" ، خاطرنشان کرد که ديکتاتور ليبي شمار زيادي مزدوران آفريقايي را براي سرکوب و کشتار مردم استخدام کرده است. سردبير روزنامه " لييبا اليوم " از سران و ملت هاي کشورهاي آفريقايي خواست تا مانع حضور مزدوراني از اين کشورها در خاک ليبي براي کمک به قذافي در کشتار و سرکوب مردم شوند. ارقيق با تاکيد به اينکه " قذافي از نظرسياسي و نظامي به پايان راه رسيده است و روزهاي پاياني حکومت خود را مي گذراند "، از جامعه بين الملل نيز خواست که بطور مثبت وارد عمل شود زيرا تصميماتي که در زمان حاضر اتخاذ مي شود ، به منزله هدر دادن وقت و فرصت دهي بيشتر به قذافي است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها