مخالفت دانشجويان بحريني با گفت وگو با حاکمان بحرين

جمعه 13 اسفند 1389 - 05:05

سخنگوي رسمي جنبش حمايت از دانشجويان بحرين، با تاکيد بر مخالفت اين جنبش با هرگونه گفت و گو با رژيم آل خليفه ، تغيير چند تن از وزيران را ناديده گرفتن مطالبات واقعي مخالفان دانست. " ابراهيم اشکناني " شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تغيير چند وزير توسط پادشاه بحرين گام بزرگي به شمار نمي آيد، هيچيک از شروط ما براي ورود به مذاکرات عملي نشده و اين امر به معناي آن است که هيچ زمينه اي براي آغاز گفت و گوها با دولت فراهم نشده است. وي با رد اين ادعا که مخالفان همه راه هاي ابتکاري دولت بحرين را بسته اند ، تصريح کرد: نمي توان هر ابتکاري را که هدف از آن دور زدن م

سخنگوي رسمي جنبش حمايت از دانشجويان بحرين، با تاکيد بر مخالفت اين جنبش با هرگونه گفت و گو با رژيم آل خليفه ، تغيير چند تن از وزيران را ناديده گرفتن مطالبات واقعي مخالفان دانست. " ابراهيم اشکناني " شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تغيير چند وزير توسط پادشاه بحرين گام بزرگي به شمار نمي آيد، هيچيک از شروط ما براي ورود به مذاکرات عملي نشده و اين امر به معناي آن است که هيچ زمينه اي براي آغاز گفت و گوها با دولت فراهم نشده است. وي با رد اين ادعا که مخالفان همه راه هاي ابتکاري دولت بحرين را بسته اند ، تصريح کرد: نمي توان هر ابتکاري را که هدف از آن دور زدن مطالبات مردم باشد، پذيرفت. اشکناني با تاکيد بر مشارکت جنبش حمايت از دانشجويان در تظاهرات گسترده مردم، از حضور دانشجويان در اين تظاهرات تمجيد کرد و گفت که اين تظاهرات تا تغيير رژيم ادامه خواهد يافت. سخنگوي رسمي جنبش حمايت از دانشجويان بحرين افزود: با توجه به مخالفت دولت با گفت و گو طي سالهاي متمادي و ايجاد جوّ بي اعتمادي، امروز هرگونه مذاکره با دولت بحرين پذيرفتني نيست. وي تاکيد کرد: مردم و احزاب مخالف بر تحقق مطالبات خود بويژه برکناري دولت، آزادي همه بازداشت شدگان، توقف اعطاي تابعيت سياسي، اجازه به همه طوايف براي ورود به ارتش و مجازات عاملان کشتار مردم در تظاهرات اخير به عنوان شرطهاي اساسي براي ورود به مذاکرات تاکيد دارند. اشکناني پيش بيني کرد که تظاهرات امروز جمعه مردم بحرين بسيار گسترده باشد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها