شعار تظاهرات امروزبحرين/ سرنگوني رژيم حاکم

جمعه 13 اسفند 1389 - 07:01

يک نماينده مستعفي فراکسيون جنبش اسلامي وفاق ملي بحرين گفت که شعار اصلي تظاهرات امروز در اين کشور، " سرنگوني رژيم حاکم " است زيرا با فضاسازي هاي اين رژيم فساد در سراسر بحرين ريشه دوانده است. " مطر ابراهيم مطر" در گفت وگو با شبکه خبري العالم، تظاهرات امروز مردم بحرين را گسترده خواند و گفت که همه گروه هاي سياسي براي تاکيد بر مطالبات خود از جمله اصلاحات سياسي ، تغيير قانون اساسي ، اعطاي آزادي ها، رهايي همه زندانيان سياسي و سرنگوني رژيم حاکم به خيابان مي آيند. وي به مقامات بحريني هشدار داد که از تلاش براي مخدوش کردن وجهه مخالفان و شرکت کنندگان در تظاهرات ضد رژيم اين کشور خودداري

يک نماينده مستعفي فراکسيون جنبش اسلامي وفاق ملي بحرين گفت که شعار اصلي تظاهرات امروز در اين کشور، " سرنگوني رژيم حاکم " است زيرا با فضاسازي هاي اين رژيم فساد در سراسر بحرين ريشه دوانده است. " مطر ابراهيم مطر" در گفت وگو با شبکه خبري العالم، تظاهرات امروز مردم بحرين را گسترده خواند و گفت که همه گروه هاي سياسي براي تاکيد بر مطالبات خود از جمله اصلاحات سياسي ، تغيير قانون اساسي ، اعطاي آزادي ها، رهايي همه زندانيان سياسي و سرنگوني رژيم حاکم به خيابان مي آيند. وي به مقامات بحريني هشدار داد که از تلاش براي مخدوش کردن وجهه مخالفان و شرکت کنندگان در تظاهرات ضد رژيم اين کشور خودداري کنند. عضو جنبش وفاق بحرين همچنين ابراز اميدواري کرد که رسانه ها در انعکاس تحولات بحرين بي طرفي را رعايت کنند مطر بر ضرورت آغاز تحقيقات در باره کساني که به تظاهرکنندگان حمله کرده و باعث شهيد و زخمي شدن شمار زيادي از آنها شدند، تاکيد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها