شوراي نظامي صداي انقلاب مردم مصر را شنيد

جمعه 13 اسفند 1389 - 07:39

يک عضو ائتلاف انقلاب جوانان مصر، برکناري" احمد شفيق " نخست وزير منصوب حسني مبارک را به معناي شنيدن صداي انقلاب مردم توسط شوراي نظامي و معرفي "عصام شرف " به عنوان نخست وزيري براي تشکيل دولت را در چارچوب مطالبات و آرزوهاي مردم مصر دانست. " زياد عليمي " روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري العالم با بيان اينکه عصام شرف شخصيتي مسئوليت پذير است، گفت: برکناري شفيق به معناي شنيده شدن صداي انقلاب مردم است. وي افزود: جوانان انقلاب مصر اميدوارند تا کابينه اي در راستاي خواسته ها و آرزوهاي مردم تشکيل شود که بتواند در دوره انتقالي کشور را بخوبي اداره کند. عضو ائتلاف جوانان انقلاب مصر

يک عضو ائتلاف انقلاب جوانان مصر، برکناري" احمد شفيق " نخست وزير منصوب حسني مبارک را به معناي شنيدن صداي انقلاب مردم توسط شوراي نظامي و معرفي "عصام شرف " به عنوان نخست وزيري براي تشکيل دولت را در چارچوب مطالبات و آرزوهاي مردم مصر دانست. " زياد عليمي " روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري العالم با بيان اينکه عصام شرف شخصيتي مسئوليت پذير است، گفت: برکناري شفيق به معناي شنيده شدن صداي انقلاب مردم است. وي افزود: جوانان انقلاب مصر اميدوارند تا کابينه اي در راستاي خواسته ها و آرزوهاي مردم تشکيل شود که بتواند در دوره انتقالي کشور را بخوبي اداره کند. عضو ائتلاف جوانان انقلاب مصر خاطرنشان کرد: شرف در کابينه اسبق مصر وزير حمل و نقل بوده است اما سه ماه پس از منصوب شدن به وزارت به علت افزايش حوادث جاده اي در اين کشور از سمت خود استعفا کرد. عليمي با بيان اينکه عصام شرف به مسئوليت سياسي و حقوقي خود بخوبي واقف است، اظهار داشت که شرف امکانات خوبي براي اداره مصر در اختيار دارد.

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها