فعال مصري: بايد قانون اساسي جديد مصر تدوين شود

جمعه 13 اسفند 1389 - 13:08

عضو کميته هماهنگي هواداران انقلاب مصر تاکيد کرد: هنوز بسياري از مطالبات مردم مانند برکناري همه استانداران و افراد وابسته به رژيم سرنگون شده مبارک، آزادي بازداشت شدگان سياسي و تدوين قانون اساسي جديد براي کشور عملي نشده است. عامر الوکيل روز جمعه در گفت‌وگو با شبکه العالم اظهار داشت: بايد 25 استاندار رژيم سرنگون شده مبارک برکنار شوند؛ استانداران در استانها مانند رييس جمهوري عمل مي کنند و اختيارات سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترده‌اي دارند. وي افزود: دست‌هاي پنهاني وجود دارد که برخي طرف‌هاي داخلي را ضد انقلاب تحريک مي کنند، ولي ما جلو همه اينگونه اقدامات را خواهيم گرفت. ال

عضو کميته هماهنگي هواداران انقلاب مصر تاکيد کرد: هنوز بسياري از مطالبات مردم مانند برکناري همه استانداران و افراد وابسته به رژيم سرنگون شده مبارک، آزادي بازداشت شدگان سياسي و تدوين قانون اساسي جديد براي کشور عملي نشده است. عامر الوکيل روز جمعه در گفت‌وگو با شبکه العالم اظهار داشت: بايد 25 استاندار رژيم سرنگون شده مبارک برکنار شوند؛ استانداران در استانها مانند رييس جمهوري عمل مي کنند و اختيارات سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترده‌اي دارند. وي افزود: دست‌هاي پنهاني وجود دارد که برخي طرف‌هاي داخلي را ضد انقلاب تحريک مي کنند، ولي ما جلو همه اينگونه اقدامات را خواهيم گرفت. الوکيل با بيان اينکه محول کردن سريع همه وظايف دولت به ارتش، آن را در وضعيت دشواري قرار داده است، تاکيد کرد: ما آماده ايم با ارتش گفت و گو کرده و آن را در همه زمينه‌ها ياري دهيم، ولي در مقابل از ارتش توقع داريم که به سرعت همه مطالبات مردم را عملي کند. عضو کميته هماهنگي هواداران انقلاب مصر درباره موضوع تدوين قانون اساسي جديد گفت: ما مخالف اصلاح قانون اساسي هستيم؛ خواست ما تدوين قانون اساسي جديد است، بنابراين ارتش بايد انتخابات را به تاخير بياندازد و شوراي رياست جمهوري جديدي تشکيل دهد تا فرصت لازم براي تشکيل احزاب و ايجاد افکار سياسي جديد و افزايش آگاهي و بيداري سياسي مصري ها که به مدت 30 سال از سياست دور بودند، فراهم شود. الوکيل افزود: ما همچنين خواستار آزادي بازداشت شدگان سياسي قبل و بعد از 25 ژانويه و صدور فرماني از سوي ارتش براي بازگشت نيروهاي پليس به مناطق مختلف هستيم، چراکه در غير اين صورت ما از طريق کميته هاي مردمي به حمايت از ميهنمان خواهيم پرداخت. وي تاکيد کرد: جوانان انقلاب وعده داده بودند درصورتي که احمد شفيق از نخست وزيري دولت انتقالي استعفا نکند، امروز تظاهرات و تحصن هاي گسترده‌اي در مناطق بسيار حساس بويژه در قاهره برگزار کنند؛ که البته ارتش در زمان مناسب تصميم گرفت و استعفاي اين فرد و دولتش را که اغلب اعضاي آن از افراد فاسد و حزب سرنگون شده مبارک بودند، پذيرفت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها