فراکسيون الوفاق گفتگو با دولت بحرين را رد کرد

جمعه 13 اسفند 1389 - 14:34

عضو فراکسيون مستعفي الوفاق بحرين، گفت و گو با دولتي که خود مسبب سرکوب و فساد در کشور است را غيرممکن دانست." مطر ابراهيم " روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با شاره به تظاهرات گسترده امروز مردم بحرين اظهار داشت: اين تظاهرات از نظر مشارکت مردم، ، گروه ها ، جناح ها و گرايش هاي مختلف بزرگ ترين تظاهرات بحرين به شمار مي رود.

عضو فراکسيون مستعفي الوفاق بحرين، گفت و گو با دولتي که خود مسبب سرکوب و فساد در کشور است را غيرممکن دانست." مطر ابراهيم " روز جمعه در مصاحبه با شبکه خبري العالم با شاره به تظاهرات گسترده امروز مردم بحرين اظهار داشت: اين تظاهرات از نظر مشارکت مردم، ، گروه ها ، جناح ها و گرايش هاي مختلف بزرگ ترين تظاهرات بحرين به شمار مي رود.عضو فراکسيون مستعفي الوفاق بحرين خاطرنشان کرد: در اين تظاهرات جنبش حق و جنبش وفا ، سرنگوني رژيم حاکم و تشکيل دولت انتقالي مورد توافق همگان و آغاز فوري اصلاحات سياسي واقعي را خواستار شدند و بر تغيير قانون اساسي و تدوين قانون جديد توسط شورايي منتخب تاکيد کردند.وي با بيان اين که خواسته هاي مردم و مخالفان دولت صريح و مشخص است و نمي توان آن ها را دور زد؛ افزود: اختلاف نظرها ميان گروه هاي مخالف دولت، مربوط به امور اساسي نيست و همگي اين گروه ها بر خواسته هاي اساسي ملت مبني بر تشکيل دولت منتخب ، تدوين قانوني اساسي جديد از طريق شوراي تدوين قانون اساسي منتخب مردم و همچنين سرنگوني دولت کنوني اتفاق نظر و پافشاري دارند.ابراهيم با رد ادعاي دولت مبني بر تظاهرات بيش از 350 هزار نفر در منامه در حمايت از دولت ، اين رقم را دروغين عنوان و خاطرنشان کرد: اين تعداد اعلام شده نيمي از کل جمعيت بحرين را شامل مي شود.عضو فراکسيون مستعفي الوفاق افزود: اگر دولت اطمينان دارد که اين تعداد طرفدار دارد چرا براي برگزاري انتخابات ، شوراي موسسان تشکيل نمي دهد تا همه اين هواداران به دولت راي دهند؟وي تاکيد کرد: بحرين بايد با توافق اداره شود و هيچ يک از گروه ها بر ديگري غلبه نداشته باشند و هيچ طرفي نيز نبايد به حاشيه رانده شود.عضو فراکسيون مستعفي الوفاق بحرين اظهار داشت: تظاهرات اصلي از مقابل ساختمان کابينه دولت به مقصد ميدان اللؤلؤه برگزار خواهد شد و خواسته مردم و تظاهرکنندگان سرنگوني دولت خواهد بود زيرا دولت شايستگي اداره کشور را ندارد.وي دولت را مسوول سرکوب تظاهر کنندگان، نقض حقوق بشر و آزادي تظاهرات از ساليان گذشته تاکنون دانست و گفت: دولت با سوء استفاده از اختيارات و قدرت خود به طور گسترده اقدام به فساد مالي و اداري کرده است.ابراهيم افزود: پادشاه و وليعهد بحرين بايد تصميماتي فوري اتخاذ کنند که جديت حاکميت را در دعوت به گفت و گو ثابت کند زيرا برگزاري گفت و گو در شرايطي که دولت فاسد کنوني بر سر کار باشد ، غيرممکن است.وي ابراز اميدواري کرد که وليعهد در اقداماتي سريع ، چارچوب فرايند اصلاحات سياسي واقعي که اخيرا وعده آن را داده بود ، به صورت صريح و شفاف اعلام نمايد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها