اتحاد ملت بحرين براي تغيير رژيم حاکم

يکشنبه 15 اسفند 1389 - 17:45

يک فعال سياسي بحريني گفت: تظاهرات هاي متعدد مردم بحرين و افزايش روز افزون آن بيانگر آن است که مردم براي تغيير رژيم حاکم با يکديگر متحد هستند. يوسف بحارنه روز يکشنبه درگفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تظاهرات عامل فشار بر رژيم حاکم براي پذيرش خواسته هاي مردم است . وي با اشاره به تحصن امروز مردم و تظاهرکنندگان در برابر ساختمان دولت و جلوگيري از ورود وزرا افزود: برگزاري تظاهرات دربرابر نهادهاي دولتي موجب مختل شدن نظام سياسي و نيز فلج شدن روند جاري در کشور مي شود. بحارنه گفت: تظاهرات و تحصن شيوه اي مسالمت آميز است و مخالفان راه ديگري براي رساندن پي

يک فعال سياسي بحريني گفت: تظاهرات هاي متعدد مردم بحرين و افزايش روز افزون آن بيانگر آن است که مردم براي تغيير رژيم حاکم با يکديگر متحد هستند. يوسف بحارنه روز يکشنبه درگفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تظاهرات عامل فشار بر رژيم حاکم براي پذيرش خواسته هاي مردم است . وي با اشاره به تحصن امروز مردم و تظاهرکنندگان در برابر ساختمان دولت و جلوگيري از ورود وزرا افزود: برگزاري تظاهرات دربرابر نهادهاي دولتي موجب مختل شدن نظام سياسي و نيز فلج شدن روند جاري در کشور مي شود. بحارنه گفت: تظاهرات و تحصن شيوه اي مسالمت آميز است و مخالفان راه ديگري براي رساندن پيام خود به حکومت ندارند. وي افزود: مردم و مخالفان به روشني خواسته هاي خود را به وليعهد گوشزد کردند و او بايد براي خارج کردن کشور از اين وضعيت پيچيده کنوني تلاش کند. اين فعال سياسي بحريني خاطرنشان کرد: زنجيره انساني که اخيرا دربحرين برگزار شد ، پيام اتحاد ملت را به گوش همگان رساند. وي گفت: اين اقدام نشان داد که مردم بحرين همگي با هم برادرند و خواهان تغيير رژيم حاکم هستند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها