مردم ليبي در آستانه پيروزي بر قذافي

دوشنبه 16 اسفند 1389 - 08:36

رييس سازمان نظارت حقوق بشر ليبي با اشاره به دفاع مردم و انقلابيون از شهرهاي آزاد شده در شرق اين کشور، تاکيد کرد که پيشروي انقلابيونبه سوي طرابلس ادامه دارد و آنها در آستانه پيروزي نهايي بر معمر قدافي ديکتاتور ليبي قرار دارند. محمد عبدالملک روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: جنگ نهايي ميان مردم و رژيم مستبد قذافي در حال پايان يافتن به نفع انقلابيون است. رييس سازمان نظارت حقوق بشر ليبي افزود: نيروهاي قذافي تلاش مي کنند تا با استفاده از سلاح هاي سنگين و پيشرفته برخي از شهرهاي آزاد شده را بازپس بگيرند اما در برابر پايداري ملت متحمل شکست شدند.

رييس سازمان نظارت حقوق بشر ليبي با اشاره به دفاع مردم و انقلابيون از شهرهاي آزاد شده در شرق اين کشور، تاکيد کرد که پيشروي انقلابيونبه سوي طرابلس ادامه دارد و آنها در آستانه پيروزي نهايي بر معمر قدافي ديکتاتور ليبي قرار دارند. محمد عبدالملک روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: جنگ نهايي ميان مردم و رژيم مستبد قذافي در حال پايان يافتن به نفع انقلابيون است. رييس سازمان نظارت حقوق بشر ليبي افزود: نيروهاي قذافي تلاش مي کنند تا با استفاده از سلاح هاي سنگين و پيشرفته برخي از شهرهاي آزاد شده را بازپس بگيرند اما در برابر پايداري ملت متحمل شکست شدند. عبدالملک گفت: نيروهاي قذافي در برابر عزم ملت دچار شکست سنگيني شده اند و هيچ دستاورد مهمي در ميدان جنگ نصيب آنان نشده است. وي افزود: اخبار رسيده از شهر سرت، زادگاه قذافي نشان دهنده به وجود آمدن دودستگي در ميان نيروهاي طرفدار قذافي است و اين شهر به زودي تحت کنترل نيروهاي انقلابي درخواهد آمد. عبدالملک اظهار داشت: با وجودحملات هوايي و توپخانه اي شديد نيروهاي قذافي به شهرهاي الزاويه در غرب و مصراته در شرق طرابلس، نيروهاي انقلابي توانستند کنترل اين دو شهر را همچنان حفظ کنند و سلاح ها و مهمات زيادي را از نيروهاي ارتش به غنيمت بگيرند. رييس سازمان نظارت حقوق بشر ليبي خاطر نشان کرد: بيشتر نيروهاي انقلابي را جوانان داوطلب و ارتشي هاي جدا شده از قذافي تشکيل مي دهند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها