هيچگونه اختلاف ديني و قومي در بحرين وجود ندارد

دوشنبه 16 اسفند 1389 - 13:04

عضو مرکز حقوق بشر بحرين با تاکيد به اينکه هيچگونه اختلاف ديني و قومي در بحرين وجود ندارد، مقامات اين کشور را به ايجاد تفرقه طايفه اي و دودستگي قومي در اين کشور براي سرکوب تظاهرکنندگان متهم کرد. " يوسف عبد الجليل " روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم ، خاطرنشان کرد که مقامات بحريني براي ايجاد تفرقه و دودستگي ميان مردم و دامن زدن به ادعاي وجود اختلافات طايفه اي و قومي در بحرين ، به رسانه هاي رسمي متوسل شده است. وي تاکيد کرد که مردم بحرين هوشيار هستند و دولت اين کشور به اهداف خود دست نخواهد يافت. عبدالجليل به تظاهرات مردم بحرين درمقابل سفارت آمريکا در منامه اشاره

عضو مرکز حقوق بشر بحرين با تاکيد به اينکه هيچگونه اختلاف ديني و قومي در بحرين وجود ندارد، مقامات اين کشور را به ايجاد تفرقه طايفه اي و دودستگي قومي در اين کشور براي سرکوب تظاهرکنندگان متهم کرد. " يوسف عبد الجليل " روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم ، خاطرنشان کرد که مقامات بحريني براي ايجاد تفرقه و دودستگي ميان مردم و دامن زدن به ادعاي وجود اختلافات طايفه اي و قومي در بحرين ، به رسانه هاي رسمي متوسل شده است. وي تاکيد کرد که مردم بحرين هوشيار هستند و دولت اين کشور به اهداف خود دست نخواهد يافت. عبدالجليل به تظاهرات مردم بحرين درمقابل سفارت آمريکا در منامه اشاره کرد و گفت که راهپيمايي و تظاهرات مردم بحرين در روزهاي آينده و تاتحقق تمام مطالباتشان ادامه خواهد يافت و اگر دولت به اين مطالبات توجه نکند، دامنه اعتراض ها و نافرماني مدني گسترش مي يابد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها