هشدار مجلس علما به دولت بحرين

دوشنبه 16 اسفند 1389 - 19:03

رييس مجلس علماي بحرين هشدار داد که طفره رفتن دولت اين کشور از پاسخگويي به مطالبات مردم ، تنها به افزايش اعتراض ها و تشديد ناآرامي ها منجر خواهد شد. " مجيد المشعل " شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم ، تلاش دولت بحرين براي بدست آوردن فرصت بيشتر با هدف کاهش دامنه اعتراض هاي مردم را نادرست دانست و گفت: مردم بحرين تا تحقق همه مطالبات خود بويژه سرنگوني دولت کنوني دست از اعتراض ها و تحصن ها برنخواهند داشت. وي تاکيد کرد: هراندازه که دولت بحرين به خواسته هاي مردم بي توجهي کند ، مردم سقف خواسته هاي خود را افزايش خواهند داد و برميزان اعتراض هايشان خواهند افزود.

رييس مجلس علماي بحرين هشدار داد که طفره رفتن دولت اين کشور از پاسخگويي به مطالبات مردم ، تنها به افزايش اعتراض ها و تشديد ناآرامي ها منجر خواهد شد. " مجيد المشعل " شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم ، تلاش دولت بحرين براي بدست آوردن فرصت بيشتر با هدف کاهش دامنه اعتراض هاي مردم را نادرست دانست و گفت: مردم بحرين تا تحقق همه مطالبات خود بويژه سرنگوني دولت کنوني دست از اعتراض ها و تحصن ها برنخواهند داشت. وي تاکيد کرد: هراندازه که دولت بحرين به خواسته هاي مردم بي توجهي کند ، مردم سقف خواسته هاي خود را افزايش خواهند داد و برميزان اعتراض هايشان خواهند افزود. رييس مجلس علماي بحرين تصريح کرد: انديشمندان و عقلاي سياسي و مسئولان بايد رويدادهاي اخير را با هوشياري و صداقت رصد و ارزيابي کنند و اجازه ندهند که بحرين بيش از اين ضرر و خسارت متحمل شود. المشعل از مقامات دولت بحرين خواست که حکومت استبدادي و اعمال فشار بر مردم را کنار بگذارند و با اتخاذ رفتاري منطقي براي تحقق مطالبات مردم دست بکار شوند. وي با بيان اينکه " مردم بحرين با آزموني سخت و دشوار مواجه هستند"، اظهار داشت: مردم بحرين براي تحقق مطالبات خود بايد مسئولانه عمل کنند و در تظاهرات و تجمع ها حضوري گسترده و فعال داشته باشند. رييس مجلس علماي بحرين بر لزوم تقويت وحدت ملي و اسلامي بين قشرهاي مختلف مردم بحرين تاکيد کرد و گفت: بحريني ها ملتي واحد و برادراني ديني هستند و مسائل سياسي بين آنها فاصله نمي اندازد و براي تحقق مطالبات خود يکپارچه در صحنه حضور دارند. وي افزود: قشرهاي مختلف مردم بحرين اعم از سني و شيعه بايد براي تحقق مطالبات خود متحد باشند و گروه هاي سياسي نيز بايد با حضور در صحنه به مسئوليت خود عمل کرده و از هرگونه اختلافي که قيام مردم را تضعيف کند ، بپرهيزند. المشعل خاطرنشان کرد : مسالمت آميز و آرام برگزار شدن تظاهرات ، برگ برنده اي در دست مخالفان است و انتظار مي رود که مقامات بحريني اين واقعيت را درک کنند و اجازه ندهند که کشور به سوي پرتگاهي خطرناک سوق داده و کنترل امور از دست آنان خارج شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها