مردم عربستان خواستار برگزاري انتخابات آزاد هستند

سه شنبه 17 اسفند 1389 - 17:04

يک استاد دانشگاه عربستاني تاکيد کرد که مردم اين کشور از نظام حاکم مي خواهند براي انجام اصلاحات سياسي به سرعت اقدامات دمکراتيک از جمله برگزاري انتخابات و نظارت بر اموال عمومي اتخاذ کند.محمد حرفي روز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: همه شهروندان عربستان بر وجود فساد در کشور و هدر رفتن اموال عمومي اتفاق نظر دارند و خواستار پايان دادن به آن هستند.حرفي همچنين اظهار داشت: اين خواسته هاي مشروع از شش سال پيش تاکنون مطرح بوده اند ؛ اما از سوي حکومت به آنها پاسخي داده نشده است.وي هشدار داد ادامه سياست هاي کنوني امنيت و ثبات کشور را دچار تهديد خواهد کرد.

يک استاد دانشگاه عربستاني تاکيد کرد که مردم اين کشور از نظام حاکم مي خواهند براي انجام اصلاحات سياسي به سرعت اقدامات دمکراتيک از جمله برگزاري انتخابات و نظارت بر اموال عمومي اتخاذ کند.محمد حرفي روز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: همه شهروندان عربستان بر وجود فساد در کشور و هدر رفتن اموال عمومي اتفاق نظر دارند و خواستار پايان دادن به آن هستند.حرفي همچنين اظهار داشت: اين خواسته هاي مشروع از شش سال پيش تاکنون مطرح بوده اند ؛ اما از سوي حکومت به آنها پاسخي داده نشده است.وي هشدار داد ادامه سياست هاي کنوني امنيت و ثبات کشور را دچار تهديد خواهد کرد.اين استاد دانشگاه عربستاني در پايان تصريح کرد: سيل جده در دو سال اخير و اختلاس هاي مرتبط با آن که ميلياردها ريال تخمين زده مي شود ، ميزان فساد اداري و مالي کشور و ضرورت مقابله هر چه سريع تر با آن را آشکار کرد ، به ويژه اينکه اين قانون شکنان و متخلفان تاکنون مورد پيگرد و بازخواست قرار نگرفته اند.

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها