وقت کشي رژيم بحرين براي عدول از مطالبات مردم

پنج‌شنبه 19 اسفند 1389 - 13:50

عضو هيأت مرکزي شوراي علماي بحرين گفت: رژيم حاکم در صدد وقت کشي براي خسته کردن مردم و تظاهرکنندگان و در نهايت عدول از خواسته هاي آنها است.شيخ فاضل زاکي روز پنجشنبه درگفت وگو با شبکه خبري العالم، اظهار داشت: در صورتي که دولت به دنبال مذاکره حقيقي باشد ما براي اين امر کاملا آمادگي داريم ؛ اما به شرطي که مذاکره فقط ميان مخالفان و دولت باشد و رژيم حاکم ضمانت هايي براي به نتيجه رسيدن آن ارايه بدهد.وي افزود: رژيم حاکم همواره از ارايه ضمانت به مخالفان طفره مي رود و در پي آن است تا درباره آنها سخني به ميان نيايد.

عضو هيأت مرکزي شوراي علماي بحرين گفت: رژيم حاکم در صدد وقت کشي براي خسته کردن مردم و تظاهرکنندگان و در نهايت عدول از خواسته هاي آنها است.شيخ فاضل زاکي روز پنجشنبه درگفت وگو با شبکه خبري العالم، اظهار داشت: در صورتي که دولت به دنبال مذاکره حقيقي باشد ما براي اين امر کاملا آمادگي داريم ؛ اما به شرطي که مذاکره فقط ميان مخالفان و دولت باشد و رژيم حاکم ضمانت هايي براي به نتيجه رسيدن آن ارايه بدهد.وي افزود: رژيم حاکم همواره از ارايه ضمانت به مخالفان طفره مي رود و در پي آن است تا درباره آنها سخني به ميان نيايد.شيخ زاکي درباره انگيزه هاي خودداري رژيم حاکم از اجابت خواسته هاي مردم قبل از آغاز مذاکرات گفت: رژيم در پي آن است تا حد ممکن از حجم امتيازاتي که به مخالفان مي دهد؛ بکاهد و برخي اصلاحات را نيز به گونه اي انجام دهد که هيچ تناسبي با خواسته هاي شهروندان بحرين نداشته باشد.عضو هيأت مرکزي شوراي علماي بحرين تصريح کرد: رژيم حاکم قصد اجابت خواسته مردم در زمينه ايجاد يک کابينه منتخب داراي اختيارات گسترده و پارلمان مردمي با اختيارات کامل را ندارد.وي افزود: رژيم حاکم درحقيقت درپي کاستن از ميزان امتياز دهي به مردم و مخالفان است به همين دليل به وقت کشي روي آورده تا مخالفان خسته شده و قدم به مذاکراتي بگذارند که فاقد ضمانت اجرايي باشد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها