ابتکارصالح، زمينه سازي براي سرکوب مخالفان است

جمعه 20 اسفند 1389 - 13:37

صنعا (العالم) - محمد مخلافي از رهبران حزب سوسياليست يمن گفت: ابتکار علي عبدالله صالح بسيار ديرهنگام مطرح شده است و اظهارات وي مبني بر اينکه ابتکار وي براي برائت ذمه است نشان مي دهد که وي خود را براي سرکوب مخالفان آماده کرده است. محمد مخلافي شامگاه پنج شنبه درگفت‌وگو با شبکه خبري العالم گفت: تظاهرکنندگان و تحصن کنندگان يمني درحال حاضر با کشتار برنامه ريزي شده و عمدي از سوي حکومت مواجه هستند و مطرح کردن چنين ابتکارهايي بيشتر جنبه تبليغاتي و رسانه‌اي دارد و زمينه سازي براي سرکوب مردم يمن با خشونتي بيش ازآن چيزي است که درحال حاضر وجود دارد و به مثابه تهديد به استفاده از خشونت و زور عليه

صنعا (العالم) - محمد مخلافي از رهبران حزب سوسياليست يمن گفت: ابتکار علي عبدالله صالح بسيار ديرهنگام مطرح شده است و اظهارات وي مبني بر اينکه ابتکار وي براي برائت ذمه است نشان مي دهد که وي خود را براي سرکوب مخالفان آماده کرده است. محمد مخلافي شامگاه پنج شنبه درگفت‌وگو با شبکه خبري العالم گفت: تظاهرکنندگان و تحصن کنندگان يمني درحال حاضر با کشتار برنامه ريزي شده و عمدي از سوي حکومت مواجه هستند و مطرح کردن چنين ابتکارهايي بيشتر جنبه تبليغاتي و رسانه‌اي دارد و زمينه سازي براي سرکوب مردم يمن با خشونتي بيش ازآن چيزي است که درحال حاضر وجود دارد و به مثابه تهديد به استفاده از خشونت و زور عليه تظاهرکنندگان است. وي با تاکيد بر اين موضوع که اين نظام براساس فساد ريشه داري بنيانگذاري شده است که گروه بسيار اندکي از آن استفاده مي کنند، افزود: نمي‌توان گفت که بخشي از جامعه يمن حامي صالح است زيرا يمن در دوره حکومت علي عبدالله صالح به وضعيت بسيار نامناسبي دچار شده است به طوري که وحدت ارضي کشور در معرض تهديد است و بيشتر مردم زير خط فقر زندگي مي کنند و سرنگوني نظامي که بيش از سي سال است بر کشور حکومت مي کند به نفع آنهاست. مخلافي خواستار بازگرداندن جنبه ميهني به نيروهاي مسلح يمن شد و گفت: نيروهاي ويژه يمن تحت فرمان علي عبدالله صالح و برادران و برادرزاده هايش هستند واين نيروها بايد به وضعيت طبيعي شان بازگردند و اين اولين گام در راستاي بازگرداندن امور به روال طبيعي آنهاست، به همين دليل بايد براي اين کار يک جدول زماني مناسبي تدوين شود و همچنين درباره جدول زماني و ابزارهاي مشخص براي انتقال قدرت در کشور توافق صورت گيرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها