استفاده قذافي از کشتي هاي اجاره اي در کشتار مردم

شنبه 21 اسفند 1389 - 09:55

عضو شوراي ملي انتقالي ليبي گفت: معمر قذافي ديکتاتور ليبي به دليل ضعف نيروي دريايي به استفاده از کشتي هاي اجاره اي غير نظامي و نصب انواع سلاح هاي سنگينروي آنان براي کشتار مردم روي آورده است. محمد سنوسي روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: قذافي اقدام به اجاره کشتي هاي غير نظامي و نصب موشک انداز و خمپاره انداز بر روي آنها کرده است تا با استفاده از آن شهرهاي آزاد شده و تأسيسات نفتي را مورد حمله قرار دهد. وي با اشاره به آزاد سازي مجدد شهر راس لانوس از دست نيروهاي قذافي گفت: شهر الزاويه با وضعيت دشواري روبروست به طوري که نيروهاي قذافي اقدام به

عضو شوراي ملي انتقالي ليبي گفت: معمر قذافي ديکتاتور ليبي به دليل ضعف نيروي دريايي به استفاده از کشتي هاي اجاره اي غير نظامي و نصب انواع سلاح هاي سنگينروي آنان براي کشتار مردم روي آورده است. محمد سنوسي روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: قذافي اقدام به اجاره کشتي هاي غير نظامي و نصب موشک انداز و خمپاره انداز بر روي آنها کرده است تا با استفاده از آن شهرهاي آزاد شده و تأسيسات نفتي را مورد حمله قرار دهد. وي با اشاره به آزاد سازي مجدد شهر راس لانوس از دست نيروهاي قذافي گفت: شهر الزاويه با وضعيت دشواري روبروست به طوري که نيروهاي قذافي اقدام به کشتار گسترده مردم اين شهر مي کنند. عضو شوراي ملي انتقالي ليبي خاطرنشان کرد: نيروهاي انقلابي به عمليات تعقيب و گريز با نيروهاي معمر قذافي که شهرهاي آزاد شده را با سلاح هاي مختلف مورد حمله قرار داده اند؛ روي آورده اند. سنوسي اظهار داشت: نيروهاي انقلابي براي خنثي کردن برتري تسليحاتي نيروهاي قذافي از تاکيک تعقيب و گريز استفاده مي کنند. وي گفت: نيروهاي قذافي از جنگنده، موشک و توپخانه براي بمباران شهرها استفاده مي کنند. سنوسي افزود: پس از بمباران وحشيانه شهر رأس لانوف از آسمان، زمين و دريا ، انقلابيون توانستند ديروز (جمعه) کنتزل شهر را به دست بگيرند. عضو شوراي ملي انتقالي ليبي با اشاره به اقدام فرانسه در به رسميت شناختن اين شورا، از ساير کشورها خواست در اين زمينه اقدام کنند. وي افزود: اين شورا از اتحاديه اروپا خواسته است از طريق پوشش هوايي، از بمباران شهرها توسط هواپيماهاي جنگي و کشتي هاي قذافي جلوگيري و به انقلابيون دراين زمينه کمک کنند. عضو شوراي ملي انتقالي ليبي با اشاره به پيشنهاد نيکلاي سارکوزي رييس جمهور فرانسه مبني بر تخريب باند فرودگاه هايي که نيروهاي قذافي از آنها براي بمباران شهرهاي ليبي استفاده مي کنند؛ خاطرنشان کرد: تخريب باند فرودگاه ها و تحريم هوايي ليبي باعث جلوگيري از ورود مزدوران غير ليبيايي به اين کشور جهت سرکوب انقلاب مردم توسط رژيم قذافي خواهد شد. سنوسي گفت: محمود جبرئيل نخست وزير و علي عيساوي وزير خارجه معرفي شده توسط انقلابيون به عنوان نمايندگان شوراي انتقالي با ديدار از کشورهاي مختلف مواضع و درخواست هاي شوراي انقلاب را تشريح مي کنند و در اين زمينه به دستاوردهايي دست يافته اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها