سردرگمي رژيم حاکم بحرين در برابر مردم

شنبه 21 اسفند 1389 - 11:47

سخنگوي رسمي تشکل علماي 14 فوريهتاکيد کرد که مردم و مخالفان بر تحقق خواسته هاي مشروع خويش با توسل به راه هاي مسالمت آميز تاکيد دارند و رژيم حاکم هم اکنون در برابر خواسته هاي معترضان دچار سردرگمي شده است. عقيل الموسوي روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: رژيم حاکم به جاي برآوردن خواسته هاي مردم همچنان بر استفاده از سلاح و خشونت و کشتار مردم تاکيد دارد. الموسوي گفت: اقدامات رژيم حاکم مساله تازه اي نيست بلکه اين رژيم سال ها است که با استفاده از گلوله ، اعطاي تابعيت سياسي به بيگانگان، استفاده از مزدوران بيگانه و دامن زدن به اختلافات و تحريکات مذهبي

سخنگوي رسمي تشکل علماي 14 فوريهتاکيد کرد که مردم و مخالفان بر تحقق خواسته هاي مشروع خويش با توسل به راه هاي مسالمت آميز تاکيد دارند و رژيم حاکم هم اکنون در برابر خواسته هاي معترضان دچار سردرگمي شده است. عقيل الموسوي روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: رژيم حاکم به جاي برآوردن خواسته هاي مردم همچنان بر استفاده از سلاح و خشونت و کشتار مردم تاکيد دارد. الموسوي گفت: اقدامات رژيم حاکم مساله تازه اي نيست بلکه اين رژيم سال ها است که با استفاده از گلوله ، اعطاي تابعيت سياسي به بيگانگان، استفاده از مزدوران بيگانه و دامن زدن به اختلافات و تحريکات مذهبي اقدام به سرکوب ملت مي کند. سخنگوي رسمي تشکل علماي 14 فوريه افزود: مردم خواسته هاي مشروعي دارند و در راه آن شهيد داده اند و به هيچ وجه از مطالبات خود چشم پوشي نخواهند کرد. وي گفت: رژيم حاکم در برابر خواسته هاي مسالمت آميز مردم دچار سردرگمي شده است و نمي داند که آيا با گلوله با مردم مقابله کند و شمار زيادي از آنها را به شهادت برساند يا اين که در برابر آنها تسليم شود. الموسوي تصريح کرد: خواسته هاي مردم ادامه تظاهرات مسالمت آميز تا برکناري کامل رژيم حاکم است. وي درباره راهپيمايي امروز کفن پوشان به طرف کاخ الصافريه پادشاه بحرين گفت: معترضان به طرف قصر حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين حرکت خواهند کرد تا اعلام کند که مردم آماده جافشاني هستند و حاضرند همه چيز خود را براي برآورده شدن خواسته هايشان فدا کنند. الموسوي درخصوص سفر غير منتظره وزير دفاع آمريکا به منامه نيز خاطرنشان کرد: دولت آمريکا دريافته است که مردم درتحقق خواسته هايشان مصر هستند؛ از اين رو تلاش مي کند حاکميت را متقاعد کند با برخي تعديل ها رضايت مردم را جلب کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها