تناقض فتواي علماي عربستان با تعاليم اسلام

يکشنبه 22 اسفند 1389 - 07:56

نويسنده و فعال عربستاني فتواي اخير هيئت علماي سعودي درباره حرام بودن تظاهرات مسالمت آميز را برخلاف تعاليم اسلام دانست. کمال هاشم روز يکشنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: اين فتوا با روح اسلام و تعاليم قرآن کريم تناقض دارد. وي افزود: مردم خواستار اصول قرآني مانند عدالت، مشورت با مردم و آزادي بيان هستند. کمال هاشم تاکيد کرد: همه اقدامات رژيم آل سعود با قرآن کريم که دستور به مشورت و همفکري مي دهد ، تناقض دارد. اين فعال عربستاني خاطرنشان کرد: مشورت با مردم در دولت سعودي جايي ندارد، درحاليکه خداوند فرموده است که بين مردم با عدالت وانصاف حکومت کنيد، زيرا ع

نويسنده و فعال عربستاني فتواي اخير هيئت علماي سعودي درباره حرام بودن تظاهرات مسالمت آميز را برخلاف تعاليم اسلام دانست. کمال هاشم روز يکشنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: اين فتوا با روح اسلام و تعاليم قرآن کريم تناقض دارد. وي افزود: مردم خواستار اصول قرآني مانند عدالت، مشورت با مردم و آزادي بيان هستند. کمال هاشم تاکيد کرد: همه اقدامات رژيم آل سعود با قرآن کريم که دستور به مشورت و همفکري مي دهد ، تناقض دارد. اين فعال عربستاني خاطرنشان کرد: مشورت با مردم در دولت سعودي جايي ندارد، درحاليکه خداوند فرموده است که بين مردم با عدالت وانصاف حکومت کنيد، زيرا عدالت اساس واصل هرحکومتي درجهان است. کمال هاشم با انتقاد از فتوا علماي درباري عربستان مبني برحرام بودن تظاهرات مسالمت آميز تاکيد کرد: فتواي هيئت علماي ارشد بر احاديث ضعيفي استناد دارد که همه آنها با مفاهيم شريعت اسلامي و قرآن درتضاد است. وي خاطرنشان کرد: اصلاحاتي که عبدالله بن عبدالعزيز وعده داده کافي نيست و بايد فراتر از آن، و با وضع قانون اساسي وقوانيني که بيانگراراده وخواست شهروندان است همراه باشد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها