آمريکا درصدد دور زدن انقلاب بحرين

يکشنبه 22 اسفند 1389 - 19:19

رييس جنبش اسلامي وفاي بحرين با اشاره به سرنگوني قطعي رژيم بحرين هشدار داد که آمريکا در صدد دور زدن انقلاب وابقاي رژيم حاکم است.عبدالوهاب حسين روز يکشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: گذشت زمان به نفع رژيم بحرين نيست و سرنگوني آن قطعي است و آمريکا بايد اين حقيقت را دريابد.وي افزود: از زمان آغاز حملات سرکوبگرانه ضد معترضان، آمريکا با رژيم بحرين همدست بوده است.رييس جنبش اسلامي وفاي بحرين راهپيمايي به سوي کاخ پادشاه را نقطه تحولي دانست که موضع رژيم را تعديل و انقلاب را وارد مرحله جديدي کرد.

رييس جنبش اسلامي وفاي بحرين با اشاره به سرنگوني قطعي رژيم بحرين هشدار داد که آمريکا در صدد دور زدن انقلاب وابقاي رژيم حاکم است.عبدالوهاب حسين روز يکشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: گذشت زمان به نفع رژيم بحرين نيست و سرنگوني آن قطعي است و آمريکا بايد اين حقيقت را دريابد.وي افزود: از زمان آغاز حملات سرکوبگرانه ضد معترضان، آمريکا با رژيم بحرين همدست بوده است.رييس جنبش اسلامي وفاي بحرين راهپيمايي به سوي کاخ پادشاه را نقطه تحولي دانست که موضع رژيم را تعديل و انقلاب را وارد مرحله جديدي کرد.حسين گفت: فکر نمي کنم هيچ تشکل سياسي بر ادامه گزينه گفتگو و پادشاهي مشروطه اصرار ورزد زيرا در اين صورت از سوي مردم طرد مي شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها