مردم مصر قانون اساسي نظام سابق را نمي پذيرند

دوشنبه 23 اسفند 1389 - 04:38

يک استاد حقوق و قانون اساسي مصر گفت: مردم و انقلابيون با سرنگوني رژيم حسني مبارک در واقع همه ارکان آن رژيم از جمله قانون اساسي را رد کردند در نتيجه انجام اصلاحات بر آن جايز نيست و خواسته مردم تغيير قانون اساسي است.

يک استاد حقوق و قانون اساسي مصر گفت: مردم و انقلابيون با سرنگوني رژيم حسني مبارک در واقع همه ارکان آن رژيم از جمله قانون اساسي را رد کردند در نتيجه انجام اصلاحات بر آن جايز نيست و خواسته مردم تغيير قانون اساسي است.ابراهيم النجار روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: شوراي نظامي مشروعيت خود را از سرنگوني رژيم سابق و از انقلاب مردمي 25 فوريه به دست آورده است از اين رو بايد به خواست مردم عمل کند.وي قانون فعلي مصر را غير مردمي خواند و گفت: رژيم مبارک به همراه قانون اساسي آن سرنگون شده است و آنچه سرنگون شده ديگر باز نمي گردد.اين استاد حقوق و قانون اساسي مصر تاکيد کرد: قانون اساسي سابق مخدوش است و اصلاحاتي که بر آن انجام شد آنرا بيش از پيش مخدوش کرد و اراده ملت را که سرمنشا همه اختيارات است ناديده گرفت.وي گفت: اکثر اصل هاي قانون اساسي سابق و همچنين اصلاحاتي که بر روي آن انجام شده است همه اختيارات حتي قوه قضاييه را به دست رييس جمهور سپرده است.النجار افزود: از زمان پيروزي انقلاب 25 فوريه مي توانستيم بهترين قانون اساسي را براي مصر تدوين کنيم اما عناصر رژيم سابق در برابر اين امر مقاومت و کارشکني کردند.وي تصريح کرد: قانون اساسي سندي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است که از 40 يا 50 اصل فراتر نمي رود به عنوان مثال قانون اساسي آمريکا از هفت اصل تشکيل شده و از 250 سال پيش تا کنون در حال اجرا است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها