هشدار درباره بحراني شدن وضعيت انساني بحرين

سه شنبه 24 اسفند 1389 - 14:53

عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين با اشاره به اعلام وضعيت فوق العاده در کشور در باره وخيم تر شدن اوضاع انساني وشدت يافتنکشتار مردم هشدار داد.

عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين با اشاره به اعلام وضعيت فوق العاده در کشور در باره وخيم تر شدن اوضاع انساني وشدت يافتنکشتار مردم هشدار داد. شيخ حسن عيسي عصر سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم در تشريح اوضاع کنوني اين کشور گفت: نيروهاي امنيتي و مزدوران وابسته به رژيم حاکم و نظاميان با لباس غيرنظامي در حال کشتار گسترده مردم هستند. شيخ عيسي اظهار داشت: با توجه به استفاده نيروهاي رژيم بحرين از گلوله هاي جنگي احتمال افزايش لحظه به لحظه شمار شهدا وجود دارد. وي خاطرنشان کرد: آنچه هم اکنون در بحرين شاهد هستيم کشتار وحشيانه و دسته جمعي مردم از سوي رژيم سرکوبگر است و اين در شرايطي است که درگيري ها همچنان ادامه دارد. شيخ عيسي با اشاره به اعلام وضعيت فوق العاده در بحرين گفت: اين مساله همان چيزي است که ما از وقوع آن و متعاقبا افزايش کشتار مردم بيم داشتيم. وي اظهار داشت:همچنان که در بيانيه رژيم آمده بود دولت به ارتش اجازه استفاده از همه روش ها براي سرکوب تظاهرات و برقراري امنيت در کشور داده است. عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين تصريح کرد: عبارت برقراري امنيت و دادن اختيارات کامل به ارتش بدين معناست که نيروهاي رژيم حاکم حق دارند با تمام توان به جنگ با مردم بروند و آنها را قتل عام کنند. وي با بيان اين که مردم بحرين به دنبال اعلام وضعيت فوق العاده در شرايط بسيار دشواري بسر خواهند برد؛ گفت: در حال حاضر که فقط نيروهاي امنيتي در عرصه حضور دارند، شمار بسياري از مردم شهيد و زخمي شده اند حال اگر نيروهاي ارتش نيز براي سرکوب مردم به نيروهاي امنيتي بپيوندند بي شک جنايات هولناکي در کشور روي خواهد داد. شيخ عيسي تاکيد کرد که به رغم اين مساله تظاهرکنندگان و فعالان بحريني بر ادامه حضور در ميدان اللؤلؤه تا تحقق خواسته هاي خود اصرار دارند و پيش بيني مي شود اين امر به درگيري شديد نيروهاي امنيتي با معترضان بينجامد. وي با اشاره به ورود ارتش به بحران بحرين گفت: اصل بر اين است که ارتش در صورت حضور در صحنه از شهروندان حمايت کند اما با توجه به وضعيت کنوني و تهديدهاي اخير به نظر مي رسد همکاري ارتش با نيروهاي امنيتي به جنايات هولناکي عليه مردم منجر شود. شيخ عيسي در ادامه از همه کشورها، سازمان هاي حقوقي و بين المللي و شخصيت هاي جهاني تأثيرگذار خواست براي جلوگيري از وقوع فاجعه انساني در بحرين و تحت فشار گذاشتن دولت براي جلوگيري از کشتار شهروندان بي گناه بحريني اقدام کنند. وي گفت: همه نيروهاي تأثير گذار در صحنه بحرين هم اکنون در تلاش براي آرام کردن اوضاع و جلوگيري از وقوع فاجعه انساني و همچنين دستيابي به سازش ميان دولت و مخالفان هستند. شيخ عيسي هشدار داد که در صورت بي توجهي جامعه جهاني به اوضاع انساني واتفاقات صورت گرفته در بحرين احتمال دارد شاهد کشتار جمعي مردم و معترضان در کشور باشيم.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها