الوفاق دخالت نيروهاي سپر جزيره در بحرين را محکوم کرد

چهارشنبه 25 اسفند 1389 - 09:54

دمشق (العالم)- جمعيت الوفاق بحرين دخالت نيروهاي " سپر جزيره " وابسته به شوراي همکاري خليج فارس در بحرين را محکوم کرد." حسن مکي حسين " عضو هيات موسس جمعيت الوفاق بحرين روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت: اغلب ملت هاي عربي و اسلامي برخورد خشونت آميز نيروهاي امنيتي بحرين با تظاهرکنندگان معترض و سرکوب آنان را محکوم مي کنند.حسين درباره خشونت و سرکوب مردم و معترضان بحريني توسط نيروهاي حکومتي و مزدوران وابسته به رژيم بحرين هشدار داد و افزود: اين رفتار خشونت آميز ، بحرين را به سوي پرتگاهي خطرناک سوق مي دهد که ادامه آن به ضرر همه خواهد بود.

دمشق (العالم)- جمعيت الوفاق بحرين دخالت نيروهاي " سپر جزيره " وابسته به شوراي همکاري خليج فارس در بحرين را محکوم کرد." حسن مکي حسين " عضو هيات موسس جمعيت الوفاق بحرين روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت: اغلب ملت هاي عربي و اسلامي برخورد خشونت آميز نيروهاي امنيتي بحرين با تظاهرکنندگان معترض و سرکوب آنان را محکوم مي کنند.حسين درباره خشونت و سرکوب مردم و معترضان بحريني توسط نيروهاي حکومتي و مزدوران وابسته به رژيم بحرين هشدار داد و افزود: اين رفتار خشونت آميز ، بحرين را به سوي پرتگاهي خطرناک سوق مي دهد که ادامه آن به ضرر همه خواهد بود.وي تصريح کرد: نيروهاي سپر جزيره بايست ياوري براي ملت هاي عربي باشند و به پيشرفت و شکوفايي آنان کمک کنند.حسين از موضع عربستان سعودي مبني بر اعزام نيرو به بحرين اظهار شگفتي کرد و درباره افزايش شکاف بين ملت هاي عربي و همه نهادهاي شوراي همکاري خليج فارس درنتيجه اين اقدام هشدار داد.عضو جمعيت الوفاق بحرين اظهار داشت: هرگونه پيچيدگي دراوضاع امنيتي بحرين ، همه توجه ها را از خواسته هاي واقعي معترضان منحرف مي کند و باعث شکاف هرچه بيشتر ميان رژيم بحرين و مردم اين کشور مي شود.وي تصريح کرد: مردم بحرين به نيروهاي بحريني شاخه هاي گل دادند ولي آن ها درمقابل با گلوله پاسخ مردم را دادند.حسين با بيان اينکه مردم بحرين از گفتگو استقبال مي کنند ، افزود: درچنين فضاي امنيتي و هولناکي ، اوضاع از قبل پيچيده تر شده است و کشور در سراشيبي خطرناک سقوط قرار گرفته است و اين وضعيت مي طلبد که مسوولان بحريني رفتاري عاقلانه و براساس تدبير و حکمت درپيش گيرند.وي ادامه داد مردم بحرين صلح طلب هستند و در طول تاريخ، هيچگاه به دنبال طايفه گري نبوده و همواره دست خود را به سوي برادري و دوستي و صلح دراز کرده و با برادران اهل تسنن خود با محبت برخورد کرده و با آنان همراه و همدرد بوده اند.حسين افزود: ملت بحرين همواره طرح هايي براي تحکيم همکاري و اخوت و حل مشکلات کشور و دوري از خفقان هاي سياسي و امنيتي ارايه کرده است و شيعيان بحرين نيز با برادران اهل تسنن خود همکاري وارتباط حسنه داشته اند چرا که به هوشياري و بصيرت آنان ايمان دارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها