استفاده گسترده از مزدوران براي سرکوبي مردم بحرين

پنج‌شنبه 26 اسفند 1389 - 04:41

عضو مجلس شوراي جمعيت وفاق ملي اسلامي بحرين تاکيد کرد که رژيم حاکم ، شهرها و روستاهاي اين کشور را از مزدوران و نظاميان با لباس غيرنظامي پر کرده است تا مردمي که خواهان تغيير سياسي در کشور هستند را بترساند." ابراهيم المدهون " چهارشنبه شب در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : پيش بيني مي شود که شمار شهدا و زخمي ها در روزهاي آينده افزايش يابد زيرا شمار زيادي از نيروهاي نظامي با لباس غيرنظامي و همچنين مزدوران زرخريد براي منصرف کردن ملت از مطالبه حق مسلم خود به کار گرفته شده اند.

عضو مجلس شوراي جمعيت وفاق ملي اسلامي بحرين تاکيد کرد که رژيم حاکم ، شهرها و روستاهاي اين کشور را از مزدوران و نظاميان با لباس غيرنظامي پر کرده است تا مردمي که خواهان تغيير سياسي در کشور هستند را بترساند." ابراهيم المدهون " چهارشنبه شب در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : پيش بيني مي شود که شمار شهدا و زخمي ها در روزهاي آينده افزايش يابد زيرا شمار زيادي از نيروهاي نظامي با لباس غيرنظامي و همچنين مزدوران زرخريد براي منصرف کردن ملت از مطالبه حق مسلم خود به کار گرفته شده اند.وي افزود : دولت بحرين از اجراي اصلاحات واقعي و ريشه اي در کشور بيمناک است زيرا چنين اصلاحاتي زمينه ساز تغيير کلي در رژيم حاکم و سرانجام سرنگوني رژيم خواهد شد .وي با اشاره به اينکه اين رژيم بر اساس سلطه گري بر جاي مانده است نه بر اساس پايه هاي قانوني ، اظهارداشت : رژيم حاکم به ملت و گروه هاي سياسي قول داد به قانون اساسي پايبند باشد ؛ اما حتي به اين قانون که خود آن را وضع کرده نيز پايبند نيست.عضو مجلس شوراي جمعيت وفاق ملي اسلامي بحرين خاطر نشان کرد : دولت بحرين در زمان حاضر هر آن چه دارد ، براي ارعاب و سرکوب مردم به کار برده است تا جمعيت را خفه کند که ديگر صداي مطالبه حقوق قانوني به گوش نرسد زيرا شنيده شدن چنين صدايي به سرنگوني رژيم مي انجامد.المدهون در پايان تاکيد کرد : رژيم حاکم سعي داشت با فتنه انگيزي ميان شيعيان و سني ها از اين سياست براي سرکوب تظاهرات استفاده کند ؛ اما اينک حتي اين شيوه را هم کنار گذاشته و شيعيان و سني ها را به يک اندازه مورد تهديد و ارعاب قرار مي دهد.21:0426

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها