رژيم بحرين بدنبال تفرقه افکني ميان مسلمانان است

پنج‌شنبه 26 اسفند 1389 - 08:24

نماينده مجلس کويت، رژيم بحرين را به تلاش براي تفرقه افکني متهم کرد و گفت: مشارکت نظامي سعودي ها در سرکوب تظاهرات مسالمت آميز در بحرين اقدامي براي ترساندن مردم عربستان است که مطالباتي مشابه به مردم بحرين دارند. عدنان عبدالصمد روز پنجشنبه درگفت وگو با شبکه العالم، با بيان اينکه جنايتهاي خونين دربحرين و کشتارمردم، هيچ توجيهي ندارد، تاکيد کرد: مطرح کردن مسائل تفرقه افکنانه بيانگر ورشکستگي سياسي رهبران بحرين است، امري که در گذشته از سوي رژيم هاي ديگر مانند رژيم سابق مصر و تونس ، و رژيم هاي فعلي ليبي و يمن شاهد آن بوده ايم.

نماينده مجلس کويت، رژيم بحرين را به تلاش براي تفرقه افکني متهم کرد و گفت: مشارکت نظامي سعودي ها در سرکوب تظاهرات مسالمت آميز در بحرين اقدامي براي ترساندن مردم عربستان است که مطالباتي مشابه به مردم بحرين دارند. عدنان عبدالصمد روز پنجشنبه درگفت وگو با شبکه العالم، با بيان اينکه جنايتهاي خونين دربحرين و کشتارمردم، هيچ توجيهي ندارد، تاکيد کرد: مطرح کردن مسائل تفرقه افکنانه بيانگر ورشکستگي سياسي رهبران بحرين است، امري که در گذشته از سوي رژيم هاي ديگر مانند رژيم سابق مصر و تونس ، و رژيم هاي فعلي ليبي و يمن شاهد آن بوده ايم. وي افزود: درخواست رژيم بحرين براي اعزام نيروهاي شوراي همکاري به اين کشور براي انحراف افکارعمومي عربي در منطقه بود ، اقدامي که ديگر کارايي خود را از دست داده است. عبدالصمد تاکيد کرد: اقدام آل سعود در اعزام نيرو به بحرين و ورود به جنگ با مردم اين کشور اقدامي براي ترساندن مردم عربستان است، چراکه مردم عربستان هم مطالباتي گسترده مانند اصلاح سياستها، حقوق مدني، مشروطه سلطنتي و آزادي بازداشت شدگان دارند. وي خاطرنشان کرد: آل سعود از آن بيمناک است که درخواست ها براي تغيير و مطالبات مردمي به داخل عربستان منتقل شود. اين نماينده پارلمان کويت با انتقاد از موضع آمريکا درقبال بحران بحرين و ورود نيروهاي نظامي سعودي به اين کشور، تاکيد کرد: آمريکا مواضعي نفاق آميز دارد، چراکه اين کشور از قبل درباره اقدامات وحشيانه ضد تظاهرکنندگان دربحرين آگاهي داشته است. عبدالصمد با تاکيد بر يکپارچگي واتحاد مردم بحرين درمطالبات خود، خاطرنشان کرد: همه مردم بحرين بر فراگيربودن اين مطالبات، تاکيد دارند. وي با تمجيد از موضع دولت کويت در خودداري از اعزام نيرو به بحرين، گفت: بر اساس توافق نامه دفاع مشترک اعضاي شوراي همکاري خليج فارس، نيروهاي هيچکدام از کشورها حق ندارند وارد کشوري ديگر شده و مردم مسلماني را که خواستار اصلاح سياسي هستند سرکوب کنند. عبدالصمد خاطرنشان کرد: شوراي همکاري هنوز در قبال بحرين موضعي يکپارچه اتخاذ نکرده است، بصورتيکه فقط عربستان به اين کشور نيروي نظامي اعزام کرده و مشارکت امارات و قطر هم بسيار محدود بوده است و کشورهاي ديگر هم مانند عمان کاملا با اعزام نيرو مخالفت کرده اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها