آل سعود ژاندارم آمريکا در منطقه

پنج‌شنبه 26 اسفند 1389 - 09:02

يک کارشناس روابط بين الملل در سوريه از علماي مسلمان خواست تا موضع قاطعانه اي درقبال رويدادهاي بحرين و سرکوبگري و کشتار مردم آن کشور توسط نيروهاي بحريني و سعودي اتخاذ کنند.

يک کارشناس روابط بين الملل در سوريه از علماي مسلمان خواست تا موضع قاطعانه اي درقبال رويدادهاي بحرين و سرکوبگري و کشتار مردم آن کشور توسط نيروهاي بحريني و سعودي اتخاذ کنند. "طالب ابراهيم" در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: درصورت ادامه کشتار در بحرين به اين شيوه پليد، علماي اسلام و مراجع ديني درجهان اسلام بايد حکم جهاد مقدس صادر کنند. وي با اشاره به همدستي آمريکا با رژيم هاي ديکتاتور منطقه خاورميانه گفت: آمريکا به دنبال ژاندارم در منطقه بود که اين نقش را آن زمان به شاه ايران واگذار کرد ، سپس آن را به صدام سپرد و بعد از آن پشت هر دوي آنها را خالي کرد و امروز اين نقش را به سعودي ها سپرده است ؛ زيرا قدرت اصلي شوراي همکاري خليج فارس به شمار مي رود. ابراهيم از مسئولان سعودي خواست تا از ايفاي چنين نقش خفت باري دست بکشند. وي گفت: آمريکا مي خواهد تماشاگر درگيري اعراب با هم باشد درحالي که واشنگتن هيچ چيزي از دست نمي دهد ؛ زيرا اين خون اعراب است که براي حفظ منافع آمريکا و حضور آن در منطقه خليج فارس ريخته مي شود. ابراهيم همچنين درباره سکوت اتحاديه عرب درقبال رويدادهاي بحرين و اشغالگري سعودي ها در اين کشور گفت : اتحاديه عرب به تاريخ پيوسته و جزئي از رژيم هاي سياسي عربي شده است که اريکه سلطنت آنها با صداي گام هاي انقلابيون به لرزه درآمده است. وي گفت: انتظار براي بيدار شدن اتحاديه عرب از خواب خرگوشي ، و نقش آفريني آن درقبال رويدادهاي بحرين يا ساير مناطق جهان عرب بيهوده است .ابراهيم افزود : اين مردم هستند که نقش آفريني مي کنند و قدرت آنها بر سران و حاکمانشان و سازمانهاي موميايي شده نظير شوراي همکاري خليج فارس و اتحاديه عرب برتري يافته است. وي با اشاره به جنايتگري رژيم هاي بحرين و سعودي عليه مردم بي گناه بحريني تاکيد کرد: اين رويدادها خطرناک ، با همه منشورها و تعهدات و اصل برادري اعراب و مسلمانان در تضاد است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها