انقلاب هاي مسالمت آميز/ نگراني ديکتاتورهاي عرب

جمعه 27 اسفند 1389 - 10:42

مديرمرکز آزادي خاورميانه گفت: حاکمان ديکتاتور برخي کشورهاي عربي از ادامه انقلاب هاي مسالمت آميز مردم براي تحقق مطالبات خود از جمله آزادي و برابري و همچنين تلاش انقلابيون براي جلوگيري از به خشونت کشيده شدن اين انقلاب ها ، نگران هستند."مجدي خليل" روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: هيچ کس نمي تواند جنبش هاي مسالمت آميز را که خواستار حقوق برابر مردم است، محکوم کند و اين تنگنايي است که برخي حاکمان کشورهاي عربي خاورميانه را نگران و آمريکا را براي اتخاذ تصميم براساس مواضع اصولي و اخلاقي و يا منافعش دچار ترديد کرده است.

مديرمرکز آزادي خاورميانه گفت: حاکمان ديکتاتور برخي کشورهاي عربي از ادامه انقلاب هاي مسالمت آميز مردم براي تحقق مطالبات خود از جمله آزادي و برابري و همچنين تلاش انقلابيون براي جلوگيري از به خشونت کشيده شدن اين انقلاب ها ، نگران هستند."مجدي خليل" روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري العالم گفت: هيچ کس نمي تواند جنبش هاي مسالمت آميز را که خواستار حقوق برابر مردم است، محکوم کند و اين تنگنايي است که برخي حاکمان کشورهاي عربي خاورميانه را نگران و آمريکا را براي اتخاذ تصميم براساس مواضع اصولي و اخلاقي و يا منافعش دچار ترديد کرده است.وي اظهار داشت:خشونت پاسخي منطقي و معقول به تظاهرات مسالمت آميز مردم نيست و برخورد خشونت آميز با اعتراضات مردم باعث گرفتار شدن بحرين در يک تنگناي سخت شده و دولت منامه را در مقابل مردم قرار داده است تا جاييکه مجبور شده از بيگانگاني همچون عربستان براي سرکوب و کشتار کمک بگيرد.مديرمرکز آزادي خاورميانه تصريح کرد: رويکرد رژيم بحرين به خشونت در حالي است که انتظار مي رفت براي اصلاحات مورد انتظار مردم از جمله تشکيل دولت و پارلماني منتخب و بازسازي نظام سياسي و تحقق مطالبات مردم گام بردارد تا همگان امکان مشارکت در تعيين سرنوشت خود و کشورشان را داشته باشند و حقوق شهروندي آنان رعايت شود.وي درباره منافع آمريکا از دخالت نيروهاي عربستاني در بحرين گفت: بقاي نظام پادشاهي در بحرين به دلايل مختلفي به نفع آمريکاست به طوري که واشنگتن بر اين باور است که هر گونه انقلاب و تغيير در بحرين به نفع ايران و به زيان منافع خويش است.مديرمرکز آزادي خاورميانه گفت: آمريکا از سويي نظام بحرين را در مقايسه با بقيه نظام هاي کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس، معتدل تر مي بيند و علاوه بر اين وضعيت بحرين از نظر اجتماعي بسيار پيچيده است و در صورتي که وضعيت اين کشور دچار انفجار شود به آساني بر ديگر کشورهاي منطقه تاثير خواهد گذاشت.خليل افزود: به همين دلايل ميان اصول مورد پذيرش و ادعاي آمريکايي ها و منافع شان در منطقه تضاد وجود دارد.وي در پاسخ به اين سؤال که آيا تغيير سياسي در منطقه خليج فارس به نفع آمريکاست يا خير گفت: اين مساله به واکنش ايران بستگي دارد و اين که آيا ايران در اين زمينه وارد عمل خواهد شد و از انقلاب مردمي بحرين در برابر سرکوب ها حمايت خواهد يا کرد يا اين مسأله را فقط در چارچوب اخلاقي و محکوميت سرکوب اعتراضات مردم پي گيري خواهد کرد. خليل درباره نگراني رژيم صهيونيستي از انقلاب بحرين گفت: دو موضوع وجود دارد که براي رژيم صهيونيستي داراي اهميت است. اولي ايران و دومي حزب الله و نقش شيعيان در منطقه خاورميانه است.وي خاطرنشان کرد: رژيم صهيونيستي از هر گونه پيروزي و موفقيت اين محور درهراس است و آن را به معناي تهديد و ايجاد خطرات جديدي براي خود مي داند.خليل دخالت بين المللي در بحرين را بعيد دانست و اظهار داشت: ممکن است حداکثر اقدامي که در اين زمينه صورت گيرد صدور بيانيه اي سياسي از سوي شوراي امنيت باشد و در آن از مقامات بحريني خواسته شود تا به حقوق و آزادي شهروندان احترام گذاشته و حق تظاهرات مسالمت آميز را براي شهروندان به رسميت بشناسد.وي با شاره به دخالت نظامي عربستان در بحرين افزود: هيچ گونه دخالت نظامي بدون هزينه نخواهد بود و دخالت نظامي عربستان در بحرين نيز از اين امر مستثني نيست.خليل تاکيد کرد که مشکل بحرين هيچ راه حلي جز گفتگوهاي ملي و دادن امتياز به مردم ندارد و دخالت نظامي نيروهاي سپر جزيره حتي اگر قانوني هم باشد هيچ کمکي به حل مشکل اين کشور نخواهد کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها