قطعنامه شوراي امنيت سرنگوني قذافي را تسريع مي کند

شنبه 28 اسفند 1389 - 09:34

يک فعال و روزنامه نگار ليبيايي گفت: قطعنامه اخير شوراي امنيت درباره ايجاد منطقه پرواز ممنوع درآسمان ليبي ، به انقلابيون براي تسريع سرنگوني رژيم قذافي کمک خواهد کرد. "حسن الامين" از فعالان مطبوعاتي و مخالف رژيم ليبي شنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم ، تاکيد کرد: درصورتيکه قطعنامه شوراي امنيت اجرايي شود ، فضاي امني ايجاد خواهد شد که مانع از حملات معمر قذافي ديکتاتور ليبي به زنان و کودکان بيگناه اين کشور مي شود. وي گفت: اين قطعنامه به انقلابيون ليبي امکان مي دهد که به سمت شهرهاي سرت ، مصراته و طرابلس درغرب پيشروي کنند. الامين افزود: قطعنامه شوراي امنيت فقط ممنوعيت هوايي

يک فعال و روزنامه نگار ليبيايي گفت: قطعنامه اخير شوراي امنيت درباره ايجاد منطقه پرواز ممنوع درآسمان ليبي ، به انقلابيون براي تسريع سرنگوني رژيم قذافي کمک خواهد کرد. "حسن الامين" از فعالان مطبوعاتي و مخالف رژيم ليبي شنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم ، تاکيد کرد: درصورتيکه قطعنامه شوراي امنيت اجرايي شود ، فضاي امني ايجاد خواهد شد که مانع از حملات معمر قذافي ديکتاتور ليبي به زنان و کودکان بيگناه اين کشور مي شود. وي گفت: اين قطعنامه به انقلابيون ليبي امکان مي دهد که به سمت شهرهاي سرت ، مصراته و طرابلس درغرب پيشروي کنند. الامين افزود: قطعنامه شوراي امنيت فقط ممنوعيت هوايي را شامل نمي شود بلکه ممکن است اقدامات نظامي ديگري را عليه نيروهاي قذافي ونهادهاي وابسته به رژيم ليبي به دنبال داشته باشد. وي تاکيد کرد: انقلابيون ليبي صرف نظر از قطعنامه شوراي امنيت مصمم به سرنگوني رژيم قذافي هستند و به هيچ وجه حاضر نيستند که از خواسته هاي خود عقب نشيني کنند. الامين اظهار داشت: قطعنامه شوراي امنيت، به تسريع پيروزي انقلابيون و کاستن از ميزان تلفات کمک مي کند. اين فعال ليبيايي درباره تلاش رژيم قذافي براي دور زدن اين قطعنامه از طريق مطرح کردن موضوع آتش بس هشدار داد، و گفت: مردم بي دفاع ليبي اکنون به دست قذافي و مزدوراني که آن ها را از خارج آورده است ، شهيد مي شوند و اهالي شهر زاويه که تحت حملات شديد نيروهاي قذافي هستند ، درخواست کمک کرده اند و ارسال دارو و کمک هاي انساني به اين شهر وجود ندارد. الامين اظهار داشت: در شرايط کنوني اقدام جامعه بين المللي براي توقف حملات قذافي عليه مردم ليبي که خواسته همه ليبيايي هااست؛ ضروري است. وي خاطرنشان کرد: قذافي اکنون مي داند که در انزواي بين المللي قرار گرفته است و بايد عرصه را خالي کند، اما سعي دارد با اعلام آتش بس ، توجه جامعه بين المللي را به خود جلب کند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها