دسيسه رژيم بحرين براي وارونه جلوه دادن حقايق

شنبه 28 اسفند 1389 - 11:34

نماينده فراکسيون مستعفي الوفاق درپارلمان بحرين تاکيد کرد: رژيم حاکم از طريق رسانه ها به ويژه تلويزيون رسمي بحرين، در صدد دسيسه چيني براي وارونه جلوه دادن حقايق رويدادهاي اين کشور است."مطر ابراهيم مطر" شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مردم بحرين در همه تظاهرات هاي خود به شيوه مسالمت آميز رفتار کردند و هيچ خشونتي از سوي آنها مشاهده نشد اما دولت سعي کرد از طريق رسانه هاي وابسته چهره تظاهر کنندگان را مخدوش کند تا بتواند افکار عمومي را بفريبد.

نماينده فراکسيون مستعفي الوفاق درپارلمان بحرين تاکيد کرد: رژيم حاکم از طريق رسانه ها به ويژه تلويزيون رسمي بحرين، در صدد دسيسه چيني براي وارونه جلوه دادن حقايق رويدادهاي اين کشور است."مطر ابراهيم مطر" شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مردم بحرين در همه تظاهرات هاي خود به شيوه مسالمت آميز رفتار کردند و هيچ خشونتي از سوي آنها مشاهده نشد اما دولت سعي کرد از طريق رسانه هاي وابسته چهره تظاهر کنندگان را مخدوش کند تا بتواند افکار عمومي را بفريبد.وي افزود: تظاهر کنندگان بحريني خواسته هايي مشروع و قانوني دارند و مطالبات خود را از راه هاي مسالمت آميز و به شيوه اي متمدنانه بيان کردند و جهان پايبندي آنان به اين شيوه را ستود.نماينده فراکسيون مستعفي الوفاق درپارلمان بحرين تاکيد کرد: سرکوب وحشيانه تظاهر کنندگان بحريني نقض اصول اخلاقي، مباني حقوق بشر، زير پا گذاشتن قوانين و عرف هاي بين المللي و جنايت ضد بشري است.مطر تصريح کرد: مسوولان امنيتي پس از سرکوب مردم ، از رسيدگي پزشکان و امدادگران به زخمي ها و انتقال آنان به بيمارستان جلوگيري کردند.وي افزود: فجايع کشتار مردم بحرين جنايتي در حق بشريت است که در قوانين بين المللي قابل پيگرد است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها