مشارکت بي سابقه مصريها در همه پرسي قانون اساسي

يکشنبه 29 اسفند 1389 - 18:59

مردم مصر در اولين همه پرسي پس از سرنگوني رژيم حسني مبارک به طور بي سابقه اي شرکت کرده و به تعديل قانون اساسي به جا مانده از رژيم سابق راي دادند."مجدي احمد حسين" دبيرکل حزب کار مصر روز يکشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: نتايج اوليه همه پرسي ديروز شنبه (28 اسفند) درباره تعديل قانون اساسي نشان مي دهد که مردم به انجام اين تعديلات آري گفته اند.وي افزود: با انجام اين تعديلات قدرت به مردم بازخواهد گشت.حسين گفت: اين همه پرسي را به دليل مشارکت بي نظير مردم مي توان حماسه اي دموکراتيک دانست چرا که تاريخ مصر چنين مشارکت مردمي را به خود نديده بود.

مردم مصر در اولين همه پرسي پس از سرنگوني رژيم حسني مبارک به طور بي سابقه اي شرکت کرده و به تعديل قانون اساسي به جا مانده از رژيم سابق راي دادند."مجدي احمد حسين" دبيرکل حزب کار مصر روز يکشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: نتايج اوليه همه پرسي ديروز شنبه (28 اسفند) درباره تعديل قانون اساسي نشان مي دهد که مردم به انجام اين تعديلات آري گفته اند.وي افزود: با انجام اين تعديلات قدرت به مردم بازخواهد گشت.حسين گفت: اين همه پرسي را به دليل مشارکت بي نظير مردم مي توان حماسه اي دموکراتيک دانست چرا که تاريخ مصر چنين مشارکت مردمي را به خود نديده بود.وي تصريح کرد: برآوردها نشان مي دهد که مشارکت مردم بين 25 تا 30 ميليون نفر بوده است و دليل شرکت بالاي مردم مطمئن بودن آنها از تاثيرگذاري آرايشان است و اين که ديگر تقلبي نظير تقلب در رژيم گذشته رخ نخواهد داد.حسين افزود: نتايج همه پرسي با توجه به مشارکت بي نظير مردم در ساعات پاياني امروز يا فردا صبح اعلام خواهد شد.مراکز راي گيري در مصر به رغم مخالفت برخي گروه ها و شخصيت ها با تعديل قانون اساسي و درخواست تدوين قانون جديد، از صبح ديروز شنبه براي همه پرسي درباره تعديلات پيشنهادي قانون اساسي، کار خود را آغاز کردند.شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر هدف از اين تعديلات را زمينه سازي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري ظرف 6 ماه آينده اعلام کرده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها