برکناري دولت يمن حربه اي براي فريفتن مردم

دوشنبه 1 فروردين 1390 - 08:10

دمشق (العالم)ـ نويسنده وتحليلگر سياسي مخالف يمن، اقدام رييس جمهور ديکتاتور اين کشور مبني بر برکناري دولت را حربه اي براي فريفتن مردم توصيف کرد."سيف الوشلي " روز دوشنبه درگفت وگوبا شبکه خبري العالم اظهار داشت : علي عبدالله صالح با اينگونه اقدامات نمي تواند مردم، تظاهرکنندگان و انقلابيوني را بفريبد زيرا آنها خواستار تغيير رژيم حاکم، برکناري عبدالله صالح رييس جمهور ديکتاتور يمن از قدرت و محاکمه وي و نه فقط تغييردولت هستند.

دمشق (العالم)ـ نويسنده وتحليلگر سياسي مخالف يمن، اقدام رييس جمهور ديکتاتور اين کشور مبني بر برکناري دولت را حربه اي براي فريفتن مردم توصيف کرد."سيف الوشلي " روز دوشنبه درگفت وگوبا شبکه خبري العالم اظهار داشت : علي عبدالله صالح با اينگونه اقدامات نمي تواند مردم، تظاهرکنندگان و انقلابيوني را بفريبد زيرا آنها خواستار تغيير رژيم حاکم، برکناري عبدالله صالح رييس جمهور ديکتاتور يمن از قدرت و محاکمه وي و نه فقط تغييردولت هستند.بنابر اين گزارش عبدالله صالح ديکتاتور يمن با هدف جلب رضايت مردم و خاموش کردن شعله نارضايتي هاي روز افزون مردم و تظاهرات گسترده آنها که تاکنون به شهادت صدها نفر و زخمي شدن هزاران نفر ديگر منجر شده است، روز يکشنبه (29 اسفند) دولت را از کار برکنار کرد.وي به دنبال کشتار گسترده روز جمعه (27 اسفند) تظاهرکنندگان، دولت را برکنار و آن را مامور پيشبرد امور کشور کرد تا از اين طريق خشم مردم را کنترل و اوضاع را آرام کند.نويسنده وتحليلگر سياسي مخالف يمن گفت: وقايع امروز يمن درست مانند حوادث تونس و مصر پيش از سقوط رژيم بن علي و حسني مبارک است که هيچ نفعي براي آنان نداشت و نتوانست آنها را از سقوط نجات دهد.الوشلي افزود: مردم يمن از اين پس نه فقط به برکناري رژيم حاکم قانع نخواهند شد بلکه خواهان محاکمه صالح وفرزندانش و همه کساني هستند که در طول اين سال ها در جنايت هاي مختلف دست داشته اند.انتقاد از اعزام نيروهاي عربستاني به بحرين و يمنوي با انتقاد از اقدام عربستان مبني بر اعزام نيروهاي نظامي به بحرين و يمن براي حمايت از رژيم هاي ديکتاتوري اين کشورها، اين تحرکات را تحريک آميز خواند و گفت: همه مردم بحرين و يمن اين اقدام را محکوم مي کنند.نويسنده وتحليلگر سياسي مخالف يمن هرگونه حمايت از رژيم حاکم يمن را دشمني آشکار با مردم اين کشور دانست و افزود: انقلاب هاي مردمي که درکشورهاي عربي روي داد به عربستان نيز کشيده خواهد شد.الوشلي با بي فايده توصيف کردن حمايت عربستان از رژيم ها يمن و بحرين به رياض هشدار داد که اين حمايت در روابط آتي ملت هاي دو کشور تاثيرات نامطلوبي خواهد گذاشت.

دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها