حزب حق:عبدالله صالح به زودي کناره گيري مي کند

دوشنبه 1 فروردين 1390 - 14:33

صنعا (العالم) حزب حق يمن با تأکيد بر مخالفت با سلطه نظاميان بر مسند قدرت، پيش بيني کرد که علي عبدالله صالح رييس جمهور ديکتاتور يمن به زودي از مسند خود کناره گيري کند.حسن زيد دبيرکل حزب حق يمن دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم همچنين به سرلشکر علي محسن الاحمر فرمانده منطقه شمال کشور در زمينه هرگونه تلاش براي تحميل خود به عنوان حاکم نظامي ليبي هشدار داد.

صنعا (العالم) حزب حق يمن با تأکيد بر مخالفت با سلطه نظاميان بر مسند قدرت، پيش بيني کرد که علي عبدالله صالح رييس جمهور ديکتاتور يمن به زودي از مسند خود کناره گيري کند.حسن زيد دبيرکل حزب حق يمن دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم همچنين به سرلشکر علي محسن الاحمر فرمانده منطقه شمال کشور در زمينه هرگونه تلاش براي تحميل خود به عنوان حاکم نظامي ليبي هشدار داد.زيد با تأکيد بر اين که دولت بايد غير نظامي باشد؛ گفت: پيش بيني مي شود علي عبدالله صالح به زودي از قدرت کناره گيري کند و شوراي انتقالي يا دولت نجات ملي براي اداره امور کشور در مرحله انتقالي تشکيل شود و اين دولت قانون اساسي را براساس مذاکرات ملي فراگير با حضور همه گروه هاي جامعه يمن اصلاح کند.وي در باره اعلام پيوستن علي محسن الاحمر به انقلابيون گفت: ما از پيوستن فرماندهان نظامي به صف انقلابيون استتقبال مي کنيم اما به هيچ عنوان با دادن مسووليت سياسي به نيروهاي نظامي موافق نيستيم بلکه از آنها به عنوان حاميان مردم استقبال مي کنيم.دبير کل حزب حق اظهار داشت: قرار گرفتن علي عبدالله صالح در رأس نيروهاي مسلح باعث نابودي روند سياسي کشور شده است به همين دليل مردم و جوانان ديگر وجود يک دولت نظامي ديگر را نخواهند پذيرفت.وي ، سرلشکر علي محسن الاحمر را از تلاش براي تحميل خود به عنوان حاکم نظامي بر کشور برحذر داشت و تصريح کرد: به دليل مخالفت هاي مردمي امکان عملي شدن اين مساله به هيچ عنوان وجود ندارد.زيد با اشاره به احتمال برکناري يا کناره گيري علي عبدالله صالح از قدرت و مأمور کردن سرلشکر علي محسن الاحمر براي قرار گرفتن در مسند قدرت تا زمان تشکيل کابينه جديد گفت: مردم خواهان تغيير رژيم ديکتاتوري و برقراري حکومت مردمي هستند از اين رو به هيچ وجه نمي پذيرند که سرلشکر الاحمر بر مسند قدرت قرار بگيرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها