سفير يمن در سوريه خبر استعفاي خود را تاييد کرد

دوشنبه 1 فروردين 1390 - 15:21

سفير يمن در سوريه درگفتگو با شبکه خبري العالم خبر استعفاي خود را در اعتراض به سرکوبگري رژيم علي عبدالله صالح ديکتاتور يمن عليه مردم اين کشور تاييد کرد."عبدالوهاب طواف" روز دوشنبه اظهار داشت: در اعتراض به کشتار روز جمعه (27 اسفند) تظاهر کنندگان در شهر صنعا پايتخت يمن و شکست دولت يمن در اجابت کمترين مطالبات مردم و تظاهرکنندگان خواهان تغييرات و اصلاحات در کشور، استعفا کرده است.طواف درباره دخالت نيروهاي سعودي در يمن براي حمايت از عبدالله صالح نيز تاکيد کرد که وي مخالف اين دخالت و هرگونه دخالت خارجي ديگر در امور يمن است.

سفير يمن در سوريه درگفتگو با شبکه خبري العالم خبر استعفاي خود را در اعتراض به سرکوبگري رژيم علي عبدالله صالح ديکتاتور يمن عليه مردم اين کشور تاييد کرد."عبدالوهاب طواف" روز دوشنبه اظهار داشت: در اعتراض به کشتار روز جمعه (27 اسفند) تظاهر کنندگان در شهر صنعا پايتخت يمن و شکست دولت يمن در اجابت کمترين مطالبات مردم و تظاهرکنندگان خواهان تغييرات و اصلاحات در کشور، استعفا کرده است.طواف درباره دخالت نيروهاي سعودي در يمن براي حمايت از عبدالله صالح نيز تاکيد کرد که وي مخالف اين دخالت و هرگونه دخالت خارجي ديگر در امور يمن است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها