علي عبدالله صالح فرصت کناره گيري راازدست مي دهد

شنبه 6 فروردين 1390 - 10:15

يک سياستمداريمني تاکيد کرد که آخرين فرصت هاي "علي عبدالله صالح " براي کناره گيري از قدرت رو به پايان است."توکل کرمان" در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: مردم بويژه جوانان انقلابي يمن ،آخرين فرصت را به عبدالله صالح براي کناره گيري از قدرت داده اند و اگر او به خواست مردم تن ندهد، پيشروي به سوي کاخ رياست جمهوري يمن آغاز مي شود.وي با تاکيد بر آمادگي مردم يمن براي تظاهرات گسترده در مناطق مختلف اين کشور، افزود: رژيم عبدالله صالح نامشروع است و ديگر نبايد حتي يک ساعت در قدرت بماند زيرا مردم او را نمي خواهند.

يک سياستمداريمني تاکيد کرد که آخرين فرصت هاي "علي عبدالله صالح " براي کناره گيري از قدرت رو به پايان است."توکل کرمان" در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: مردم بويژه جوانان انقلابي يمن ،آخرين فرصت را به عبدالله صالح براي کناره گيري از قدرت داده اند و اگر او به خواست مردم تن ندهد، پيشروي به سوي کاخ رياست جمهوري يمن آغاز مي شود.وي با تاکيد بر آمادگي مردم يمن براي تظاهرات گسترده در مناطق مختلف اين کشور، افزود: رژيم عبدالله صالح نامشروع است و ديگر نبايد حتي يک ساعت در قدرت بماند زيرا مردم او را نمي خواهند.اين سياستمدار يمني با تمجيد از موضع ارتش يمن در حمايت از انقلاب مردم، پيش بيني کرد که رژيم يمن خشونت بيشتري را عليه تظاهرکنندگان مرتکب شود.توکل کرمان تاکيد کرد: تظاهرکنندگان اعلام وضعيت فوق العاده را به رسميت نمي شناسند و به فعاليتهاي خود به صورتي مسالمت آميز ادامه داده و از اقدامات نظامي رژيم عبدالله صالح هراسي ندارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها