انتقاد علماي بحرين از نقض آشکار حقوق بشر

شنبه 6 فروردين 1390 - 16:53

عضو شوراي مرکزي جمعيت علماي بحرين، با اشاره به ادامه وضعيت بحراني اين کشور، از نقض آشکار حقوق بشر در بحرين انتقاد کرد.

عضو شوراي مرکزي جمعيت علماي بحرين، با اشاره به ادامه وضعيت بحراني اين کشور، از نقض آشکار حقوق بشر در بحرين انتقاد کرد. شيخ فاضل الزاکي شامگاه شنبه در مصاحبه با شبکه العالم گفت: اوضاع بحرين هنوز به حالت عادي برنگشته است و پيش بيني نمي شود که به حالت عادي بازگردد. وي افزود: حقوق بشر دربحرين آشکارا نقض مي شود، و مردم از حقوق خود محروم شده اند. شيخ الزاکي با اشاره به ايجاد ايست هاي بازرسي در مناطق مختلف بحرين، گفت: ايست هاي بازرسي از ديروز (جمعه) در همه مناطق بحرين ايجاد شده، و مشکلات بسياري براي مردم ايجاد کرده است، بصورتيکه حتي بيماراني که بايد به بيمارستانها مراجعه کنند، به علت وجود ايست هاي بازرسي نتوانند خود را به مراکز درماني برسانند. شيخ الزاکي خاطرنشان کرد: مردم امنيت مالي هم ندارند و اموال آنان در اين ايست هاي بازرسي توسط نيروهاي نظامي، سرقت مي شود. شيخ الزاکي درباره چگونگي پايان دادن به بحران بحرين گفت : راه حل نظامي براي پايان دادن به بحران بحرين ناکارآمد است، و بايد به دنبال راه حلي عاقلانه و مقبول بود، چرا که در غير اين صورت بحران اين کشور همچنان ادامه خواهد داشت. عضو جمعيت علماي بحرين گفت: سرکوب مردم موجب بدنامي و برانگيخته شدن اعتراض محافل داخلي و خارجي به رژيم بحرين شده است، که اين انتقادها خود نوعي فشار به رژيم حاکم براي خودداري از سرکوب مردم است. شيخ الزاکي رژيم بحرين را آماده مذاکره با مخالفان ندانست و گفت: مذاکره مقدماتي دارد که رژيم حاکم پيش از نشستن بر سر ميز مذاکره با مخالفان بايد اين مقدمات را فراهم کند و به خواسته هاي مشروع مردم تن دهد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها