دولت جديد سوريه مطالبات مردم را محقق مي کند

پنج‌شنبه 11 فروردين 1390 - 05:38

دمشق ـ يک نماينده سوري گفت: خواسته هاي مردم کشوربا تشکيل دولت جديد که بشاراسد درسخنراني روز چهارشنبه خود دربرابر نمايندگان مجلس الشعب وعده تشکيل آن را داد، برآورده خواهد شد. "محمد حبش" شامگاه چهارشنبه درگفتگو با شبکه خبري العالم گفت : خواسته اصلي مردم سوريه ، پايان دادن به وضعيت فوق العاده است که بشاراسد درسخنراني خود تاکيد کرد با تشکيل دولت جديد اين امر محقق خواهد شد. حبش با اشاره به سخنراني ديشب اسد در مجلس الشعبگفت : در سخنراني وي مواضع مهمي مطرح شد، از قبيل احترام به خواسته هاي معترضان و تاکيد براينکه خونهايي که ريخته شده، خون فرزندان و برادران ما بوده است ، اسد هم

دمشق ـ يک نماينده سوري گفت: خواسته هاي مردم کشوربا تشکيل دولت جديد که بشاراسد درسخنراني روز چهارشنبه خود دربرابر نمايندگان مجلس الشعب وعده تشکيل آن را داد، برآورده خواهد شد. "محمد حبش" شامگاه چهارشنبه درگفتگو با شبکه خبري العالم گفت : خواسته اصلي مردم سوريه ، پايان دادن به وضعيت فوق العاده است که بشاراسد درسخنراني خود تاکيد کرد با تشکيل دولت جديد اين امر محقق خواهد شد. حبش با اشاره به سخنراني ديشب اسد در مجلس الشعبگفت : در سخنراني وي مواضع مهمي مطرح شد، از قبيل احترام به خواسته هاي معترضان و تاکيد براينکه خونهايي که ريخته شده، خون فرزندان و برادران ما بوده است ، اسد همچنين بين خواسته هاي مردم و قدرتهاي بزرگ تفاوت قائل شد زيرا خواسته مردم مايه احترام است. حبش اظهار داشت: توطئه ها عليه سوريه همچنان ادامه دارد و توطئه ها اخير نيز در واقع تحريک طوائف بود که برخي شبکه هاي ماهواره اي نيز براي ايجاد فتنه طائفه اي تلاش مي کنند. وي بيانيه اتحاديه علماي مسلمان جهان را محکوم کرد و گفت: اين بيانيه در واقع سخنراني تحريک آميزي بود که به هيچ وجه قابل توجيه نيست زيرا مردم سني مذهب سوريه را به مقابله با علويها تحريک مي کرد درحالي که اتحاديه علماي مسلمان بايد بر وحدت مسلمانان تاکيد کند نه اينکه به محلي براي ايجاد فتنه و اختلاف تبديل شود . حبش تاکيد کرد: سوريه مدت هاي مديدي است که از چنددستگي طائفي به دور بوده و همواره در برادري و وحدت ملي بسرمي برد. 23 س23:43

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها