وضعيت اسفناک حقوق بشر در بحرين

پنج‌شنبه 11 فروردين 1390 - 10:42

عضو مرکز حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که سازمانهاي بين المللي ، وضعيت حقوق بشر کشور را بسيار خطرناک توصيف کرد.عباس عمران روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: نظام حاکم با بازداشت و قتل عام مردم ، يورش به خانه ها و ايجاد رعب و وحشت به کمک نيروهاي خارجي، به دنبال شکل دهي معادله اي جديد به نفع خود است.وي افزود: مدارک و اسنادي درباره استفاده نيروهاي بحريني از گلوله هاي جنگي عليه تظاهرات کنندگان بي پناه وجود دارد.

عضو مرکز حقوق بشر بحرين تاکيد کرد که سازمانهاي بين المللي ، وضعيت حقوق بشر کشور را بسيار خطرناک توصيف کرد.عباس عمران روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم گفت: نظام حاکم با بازداشت و قتل عام مردم ، يورش به خانه ها و ايجاد رعب و وحشت به کمک نيروهاي خارجي، به دنبال شکل دهي معادله اي جديد به نفع خود است.وي افزود: مدارک و اسنادي درباره استفاده نيروهاي بحريني از گلوله هاي جنگي عليه تظاهرات کنندگان بي پناه وجود دارد.وي اظهارداشت : تاکنون دهها تن از تظاهرات کنندگان به شهادت رسيده و يا مجروح شده اند و مدارک مربوط به قتل عام و حملات وحشيانه به مردم بيدفاع به سازمانهاي حقوق بشر ارائه خواهد شد.عمران اظهار داشت: مرکز حقوق بشر بحرين با همکاري بسياري از سازمانهاي حقوق بشر بين المللي و شهادت شاهدان عيني، از اسناد و مدارک خود را به دادگاه جنايي بين المللي عرضه خواهد کرد تا به اين امر رسيدگي شود و عاملان جنايتها محاکمه شوند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها