حرکت مردم به سمت کاخ عبدالله صالح براي سرنگوني او

جمعه 12 فروردين 1390 - 14:17

دبيرکل حزب دموکراتيک يمن تاکيد کرد: مردم يمن درمرحله آينده گزينه هاي ديگري از جمله حرکت به سمت کاخ رياست جمهوري براي سرنگوني "علي عبدالله صالح" ديکتاتور يمن را در دستور کار قرار خواهند داد. "سيف علي الوشلي" روز جمعه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: تحصن کنندگان و معترضان از همان آغاز براي سرنگوني رژيم يمن يا رفتن عبدالله صالح فعاليت هاي مسالمت آميزي در پيش گرفتند و به اين رژيم فرصت داده اند تا به مطالباتشان پاسخ دهد. وي افزود: اما به نظر مي آيد رژيم يمن پاسخي به مطالبات مردم نخواهد داد و ادامه اين راهکارها بي فايده است لذا مردم يمن در مرحله پيش رو هرگونه راهکار مناسب د

دبيرکل حزب دموکراتيک يمن تاکيد کرد: مردم يمن درمرحله آينده گزينه هاي ديگري از جمله حرکت به سمت کاخ رياست جمهوري براي سرنگوني "علي عبدالله صالح" ديکتاتور يمن را در دستور کار قرار خواهند داد. "سيف علي الوشلي" روز جمعه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: تحصن کنندگان و معترضان از همان آغاز براي سرنگوني رژيم يمن يا رفتن عبدالله صالح فعاليت هاي مسالمت آميزي در پيش گرفتند و به اين رژيم فرصت داده اند تا به مطالباتشان پاسخ دهد. وي افزود: اما به نظر مي آيد رژيم يمن پاسخي به مطالبات مردم نخواهد داد و ادامه اين راهکارها بي فايده است لذا مردم يمن در مرحله پيش رو هرگونه راهکار مناسب ديگري را در دستور کار قرار خواهند داد. الوشلي درباره گزينه هاي پيش روي تظاهرکنندگان و درخواستها براي برگزاري تحصن و تجمع هاي کوچک در نزديک برخي مراکز حساس در شهر "صنعا" پايتخت يمن و نافرماني مدني گفت: انقلابيون و بسياري از گروه هاي سياسي اکنون درحال بررسي گزينه نافرماني مدني بعنوان ابزار فشار بيشتر بر رژيم عبدالله صالح هستند. دبيرکل حزب دموکراتيک يمن تاکيد کرد: اکنون همه گزينه ها از جمله اقدام نظامي براي سرنگوني رژيم روي ميز قرار دارد زيرا باقي ماندن رژيم نتايج فاجعه آميزي بدنبال خواهد داشت. وي خاطرنشان کرد که عبدالله صالح درصدد ايجاد نوعي ناآرامي در شمال و جنوب يمن است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها