مجازات گروهي مردم در دستور کار رژيم بحرين

شنبه 13 فروردين 1390 - 07:59

عضو شوراي جمعيت وفاق بحرين، مطالبات مردم اين کشور را کاملا مسالمت آميز دانست و تاکيد کرد، رژيم بحرين مجازات گروهي مردم معترض را در دستور کار قرار داده است. "ابراهيم المدهون" درگفت و گو با شبکه العالم ، درباره شيوه مجازات گروهي مردم توسط رژيم بحرين گفت: اين مجازات گروهي شامل گرسنه نگه داشتن مردم، اهانت به آنها، برکنار کردن آنها از مشاغل خود و بازداشت هاي مداوم و زنداني کردن نامحدود مردم است. وي با تاکيد بر مسالمت آميز بودن مطالبات مردم بحرين، خاطرنشان کرد: رفتار دولت با موازين و مباني اسلام همخواني ندارد؛ اگر کسي خطايي کرده باشد بايد در دادگاه محاکمه شود اما اکنون در بحرين اف

عضو شوراي جمعيت وفاق بحرين، مطالبات مردم اين کشور را کاملا مسالمت آميز دانست و تاکيد کرد، رژيم بحرين مجازات گروهي مردم معترض را در دستور کار قرار داده است. "ابراهيم المدهون" درگفت و گو با شبکه العالم ، درباره شيوه مجازات گروهي مردم توسط رژيم بحرين گفت: اين مجازات گروهي شامل گرسنه نگه داشتن مردم، اهانت به آنها، برکنار کردن آنها از مشاغل خود و بازداشت هاي مداوم و زنداني کردن نامحدود مردم است. وي با تاکيد بر مسالمت آميز بودن مطالبات مردم بحرين، خاطرنشان کرد: رفتار دولت با موازين و مباني اسلام همخواني ندارد؛ اگر کسي خطايي کرده باشد بايد در دادگاه محاکمه شود اما اکنون در بحرين افراد بدون محاکمه بازداشت شده و از ملاقات با اعضاي خانواده و وکلاي خود جلوگيري مي شود. المدهون گفت: ادعاي دولت بحرين درباره تلاش براي ايجاد امنيت بسيار عجيب است، چرا که تظاهرات مردم کاملا مسالمت آميز برگزارشد، و مسير گفتگو باز بود اما اين مسير توسط خود رژيم بسته شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها