تعويق ورود سازمان هاي مدافع حقوق بشر به بحرين

يکشنبه 14 فروردين 1390 - 12:13

دبيرکل تجمع ملي دموکراتيک بحرين، با اشاره به تعويق ورود سازمان هاي مدافع حقوق بشر به اين کشور، تاکيد کرد، تظاهرات در اين کشور ادامه خواهد يافت.

دبيرکل تجمع ملي دموکراتيک بحرين، با اشاره به تعويق ورود سازمان هاي مدافع حقوق بشر به اين کشور، تاکيد کرد، تظاهرات در اين کشور ادامه خواهد يافت. فاضل عباس عصر يکشنبه درمصاحبه با شبکه العالم، به ادامه تظاهرات و اعتراضات مردمي در بحرين اشاره کرد و گفت: تظاهراتي که امروز برپا مي شود براي اعلام وفاداري به خون شهدا و حمايت از روزنامه الوسط و محکوم کردن تدابير سرکوبگرانه رژيم عليه اين روزنامه است. وي درباره سفر هيئت حقوق بشر سازمان ملل متحد به بحرين ، اظهار داشت: ورود هيئت حقوق بشر وابسته به سازمان ملل و ديگر سازمان هاي مدافع حقوق بشر به بحرين به تعويق افتاده است، اما اميدواريم آنها هرچه سريعتر وارد اين کشور شوند. فاضل عباس اظهار داشت: اکنون از آن بيم داريم که دولت بحرين براي مهار و کنترل اين سازمان ها تلاش کند به همين علت از اين سازمان ها مي خواهيم از اوضاع و حوادثي که رخ مي دهد مطلع شوند. وي گفت: مطبوعات و هفت گروه سياسي مخالف حکومت بحرين به منحل شدن تهديد شده اند، به همين علت روند و شيوه هاي نقض حقوق بشر در بحرين متعدد و گوناگون است. دبيرکل تجمع ملي دموکراتيک بحرين تصريح کرد: دولت بحرين هنوز هم فکر مي کند با راه حل امنيتي مي تواند به دو هدف تحميل امنيت و تحميل برنامه هاي سياسي خود بر مردم معترض برسد، اما ما معتقديم که دولت تاکنون در رسيدن به اين دو هدف با شکست مواجه شده است، چرا که اکنون نه امنيتي در بحرين وجود دارد و نه دولت توانسته است موضع يا برنامه مخالفان را در اصلاح سياسي تغيير بدهد. وي ابراز اطمينان که دولت سرانجام مجبورخواهد شد سياست هاي سرکوبگرانه خود را تغيير دهد. فاضل عباس با بيان اينکه بايد درباره جناياتي که صورت گرفته است تحقيق شود و عاملان آن محاکمه شوند ، تاکيد کرد: اصلاحاتي که شامل بازخواست و مجازات مسئولان قتل افراد بيگناه در بحرين نشود، قابل قبول نيست.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها