عقب نيشني ترکيه دربرابر اعتراضات مردم ليبي

پنج‌شنبه 18 فروردين 1390 - 08:02

آنکارا (العالم) به دنبال اعتراضات مردم و انقلابيون ليبي به ترکيه در پي پذيرش فرستاده معمر قذافي ديکتاتور ليبي، آنکارا با عقب نشيني در برابر ملت ليبي، اين اعتراضات را ناشي از سوء برداشت عنوان کرد."ارشد هرمزلو" مشاور ارشد رييس جمهور ترکيه روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: درباره بخشي از مواضع ترکيه در خصوص بحران ليبي سوء برداشت به وجود آمده است و ترکيه خواستار جلوگيري از خونريزي و دفاع از شهروندان عادي و غيرنظامي در درگيري هاست.

آنکارا (العالم) به دنبال اعتراضات مردم و انقلابيون ليبي به ترکيه در پي پذيرش فرستاده معمر قذافي ديکتاتور ليبي، آنکارا با عقب نشيني در برابر ملت ليبي، اين اعتراضات را ناشي از سوء برداشت عنوان کرد."ارشد هرمزلو" مشاور ارشد رييس جمهور ترکيه روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: درباره بخشي از مواضع ترکيه در خصوص بحران ليبي سوء برداشت به وجود آمده است و ترکيه خواستار جلوگيري از خونريزي و دفاع از شهروندان عادي و غيرنظامي در درگيري هاست.وي گفت: ما همچنين بر اين باوريم که ملت ليبي بايد سرنوشت و آينده شان را به دست خودشان رقم بزنند و بدون دخالت خارجي درباره نظام آينده کشورشان تصميم بگيرند.اين مقام بلند پايه ترکيه بر حمايت کشورش از خواسته هاي مردم ليبي و حق آنها در زمينه تعيين سرنوشت شان تأکيد کرد و افزود: تحرکات ديپلماتيک اخير در زمينه بحران ليبي با هدف کاستن از تلفات انساني و ارايه کمک هاي بشر دوستانه به ملت ليبي انجام مي شود.هرمزلو گفت: فرستاده ليبي به ترکيه پيشنهادهايي را در زمينه پايان دادن به درگيري ها و برقراري آتش بس مطرح کرد اما موضع کلي ترکيه همچنانکه ملت ليبي و ساير ملت هاي منطقه از آن اطلاع دارند بر اين اساس استوار است که ملت ليبي خواستار تغيير هستند و قدرت بايد به طور مسالمت آميزي به افرادي جهت اداره مرحله انتقالي که قادر به پاسخگويي به خواسته هاي ملت باشد؛ منتقل شود.مشاور ارشد رييس جمهور ترکيه افزود: ترکيه در راستاي منافع کشور ليبي، ارايه کمک هاي انسان دوستانه و اطلاع از مواضع طرفين اين منازعه، همواره با شوراي انقلابي و انقلابيون ارتباط داشته و تأکيد کرده است که راه حل وضعيت موجود فقط در اختيار مردم ليبي قرار دارد.هرمزلو با تأکيد بر اينکه کاستن از زيان هاي جاني به نفع کشور ليبي و منطقه است، گفت: پس از صدور و اجراي قطعنامه 1973 شوراي امنيت با هدف حفاظت از جان غيرنظاميان، روند کنوني به سوي پاسخگويي به خواسته هاي مردم پيش مي رود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها