جوانان عرب قادربه رهبري مرحله پس از انقلاب هستند

جمعه 19 فروردين 1390 - 10:07

بيروت (العام)يک کارشناس استراتژيک و تحليلگر سياسي تأکيد کرد: جوانان عرب که با انقلابشان توانستند رژيم هاي ديکتاتوري را در کشورهايشان سرنگون کنند در صورتي که از تجربه نخبگان و افراد باتجربه تر جوامعشان استفاده کنند مي توانند مرحله آينده را نيز مديريت کنند.امين حطيط جمعه در گفتگو با شبکه خبري العالم درباره تشکيک در خصوص توانايي جوانان عرب براي هدايت و رهبري پس از مرحله انقلاب گفت: جوانان نيرو و نظريه هاي علمي را که در دانشگاهها فراگرفته اند در اختيار دارند اما فقط فاقد تجربه کافي هستند.

بيروت (العام)يک کارشناس استراتژيک و تحليلگر سياسي تأکيد کرد: جوانان عرب که با انقلابشان توانستند رژيم هاي ديکتاتوري را در کشورهايشان سرنگون کنند در صورتي که از تجربه نخبگان و افراد باتجربه تر جوامعشان استفاده کنند مي توانند مرحله آينده را نيز مديريت کنند.امين حطيط جمعه در گفتگو با شبکه خبري العالم درباره تشکيک در خصوص توانايي جوانان عرب براي هدايت و رهبري پس از مرحله انقلاب گفت: جوانان نيرو و نظريه هاي علمي را که در دانشگاهها فراگرفته اند در اختيار دارند اما فقط فاقد تجربه کافي هستند.وي افزود: البته در صورت مواجه شدن با دشواري ها به تدريج به اين تجارب دست خواهند يافت و نخبگان فکري با نيروهاي جوان همکاري خواهند کرد و در آينده هسته رهبري جديدي متشکل از اين دو نيرو تشکيل خواهد شد که تبلوري از رهبري اجتماعي ـ سياسي واقع بينانه خواهد بود.کارشناس استراتژيک و تحليلگر سياسي تصريح کرد: جوانان عرب در مدت بيش از نيم قرن گذشته از ظلم و ستم بسياري رنج برده اند و در اين مدت خواسته هايشان به دليل سيطره استعمار مستقيم و غير مستقيم بر کشورهايشان تحقق نيافته است و اين امر باعث به بن رسيدن آنها و انفجار اوضاع اين کشورها شد.وي افزود: انقلاب هاي عربي براساس رهبري منظم و از پيش طراحي شده صورت نگرفته است بلکه خروشي مردمي است که هدف از آن سرنگوني رژيم هاي مستبد است.کارشناس استراتژيک و تحليلگر سياسي خاطرنشان کرد: انقلاب هاي عربي موفق به سرنگوني رژيم هاي مستبد در مرحله اول شد اما غرب با دخالت در اين زمينه مانع از پيگيري اهداف کامل اين انقلاب ها شد و انقلاب ها به جنگ و ويراني تبديل گرديد.حطيط اظهار داشت: جوانان عرب در اين زمينه نقش بسيار مهمي دارند اما از تجربه کافي، رهبري و داشتن چشم انداز بلند مدت برخوردار نيستند ولي مي توان با پيوند ميان نخبگان فکري با تجربه و جوانان سرشار از سرزندگي اين مشکل را پشت سر گذاشت.وي افزود: در صورتي که اين پيوند به وجود بيايد نتايج بسيار بهتري به بار خواهد آمد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها